728 x 90

دجالبازی و گزافه‌گویی‌های جنگ‌افروزانه رئیسی جلاد

رئیسی جلاد
رئیسی جلاد

رئیسی جلاد در کرج با دجالبازی و گزافه‌گویی‌های جنگ‌افروزانه گفت: ما تردید نداریم با ایستادگی نیروهای مقاومت حتماُ آمریکا و اسراییل شکست خواهند خورد.

رئیسی جلاد ۱۷آذر ۱۴۰۲:

ما امروز بعد از ۶۰ روز از مسایل منطقه از ایستادگی جانانه مقاومت داریم می‌بینیم تا امروز تا امروز من دیشب هم در ملاقات با آقای پوتین به ایشان گفتم و ایشان تصدیق می‌کرد که یک جریان مقاومت که نیروی هوایی ندارد نیروی دریایی ندارد نیروی زمینی آن‌چنان ندارد رژیم صهیونیستی با همه ادعاهایش با همه کمکهایی که آمریکایی‌ها بهشان می‌کنند امروز در مقابل این گروه مصمم با ایمان شکست‌خورده...

 

در همین حال، سرلشکر بسیجی عبدالرحیم موسوی سرکرده ارتش تحت‌امر خامنه‌ای در وحشت از پیامدهای جنگ‌افروزیهای رژیم در منطقه گفت: وظیفه‌ای که نیروهای مسلح از جمله ارتش دارند این است که تمامی تهدیدها را رصد کنند و کاملاً آمادگی داشته باشند اگر خطری تهدید کرد در مقابل آن بایستند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8e6be052-5559-4256-b6cc-6a29aaaed24b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات