728 x 90

دانشجویان نخبه در زندانها

دستگیری امیر حسین مرادی و علی یونسی دانشجویان نخبه دانشگاه صنعتی شریف
دستگیری امیر حسین مرادی و علی یونسی دانشجویان نخبه دانشگاه صنعتی شریف

روز یکشنبه ۲۸ اردبیهشت یک شهروند از تهران گفت: «این کلیپ که برای شما می‌دهم مربوط به جشن المپیاد علمی چند سال قبل است. این دو دانشجو (علی یونسی و.. .) که در عکس دیده می‌شوند، قهرمان المپیاد شدند و مدال گرفتند که دانشجویان آنان را حمایت و تشویق می‌کنند. اما حالا این دو دانشجوی با استعداد و درخشان در زندانها به‌سر می‌برند و تحت شکنجه‌های جسمی و روحی دژخیمان آخوندی هستند. حکومت هر نخبه و دانشجوی با استعدادی که حاضر به همکاری با آنان نشود را، تحت فشار و یا دستگیر می‌کند.»