728 x 90

داستان‌سرایی مضحک نماینده خامنه‌ای در کیهان، مالیخولیای ترس و درماندگی در برابر قیام و مجاهدین

پاسدار شریعتمداری
پاسدار شریعتمداری

داستان‌سرایی مضحک نماینده خلیفه ارتجاع در کیهان

مالیخولیای ترس و درماندگی در برابر قیام و مجاهدین

در «نشست تخصصی جهاد تبیین» خامنه‌ای

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ۴دی ۱۴۰۱

شریعتمداری در نشست تخصصی جهاد تبیین گفت: آشوبهای اخیر کشور یک نسخه طراحی شده بود... باید به رخدادهای قبلی توجه کرد، چند ماه قبل از فتنه ۸۸ یکی از شاخه‌های نظامی ‌ مجاهدین سردبیر یکی از رسانه‌های معاندین می‌شود و از طرف دیگر تارنمای وزارت‌خارجه اسراییل در همان زمان به زبان فارسی فعالیتش را شروع می‌کند. در جریانهای اخیر نیز وزارت‌خارجه آمریکا از مالک توئیتر درخواست می‌کند که تعمیرات سخت افزاریش را به تأخیر بیندازد.

دشمن در فتنه ۸۸ به‌دنبال پیاده کردن طرح ائتلاف سفید بود درست است برخی ابعاد آشوبهای اخیر کشور با فتنه ۸۸ متفاوت است اما مبنای هر دو اتفاق یکی است و دشمن در آشوبهای اخیر نیز به‌دنبال اجرای طرح ائتلاف سفید بود و برای رسیدن به هدف‌شان همه دشمنان داخلی و خارجی و مجاهدین کومله و دموکرات متحد شدند.

آشوبهای کنونی کشور هیچ ربطی به مسائل اقتصادی نداشت و اکثر شعارها هنجارشکنانه بود و هیچ شعار اقتصادی هم داده نشد،

آشوبگران به‌دنبال ضربه زدن به اساس نظام بودند،

اعتراض با اغتشاش فرق دارد... این اغتشاش است نه اعتراض؛

بسیاری از مردم بابت مماشات با آشوبگران گلایه داشتند،

در هیچ کجای دنیا به‌اندازه ایران زمینه برای اعتراض وجود ندارد اما در همه جای دنیا با اغتشاش مقابله می‌کنند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d29e0de5-40d9-4300-8350-0959309ce5f9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات