728 x 90

داد و فریاد و وحشت خامنه‌ای از تحریم و لیست‌گذاری خودش و بیت‌العنکبوت

خامنه‌ای ولی فقیه ارتجاع
خامنه‌ای ولی فقیه ارتجاع

خلیفه ارتجاع رسید تحریم و لیست‌گذاری خودش و بیت‌العنکبوتش را داد و با ترس و وحشت گفت مذاکره آمریکا فریب است و اگر مذاکره کند، هر بلایی را سر او و رژیم آخوندی می‌آورند.

خامنه‌ای گفت مذاکره به‌معنی خلع‌سلاح او و از میان رفتن عوامل اقتدار رژیم است و اگر تن به مذاکره بدهد پدرش در می‌آید. ولی‌فقیه ارتجاع حاکم بر ایران در حرفهایش با سفاهت و دجالیت خودش و رژیم ضدایرانی‌اش را ملت ایران می‌نامید:

خامنه‌ای گفت: «شریرترین دولتها و حکومتهای دنیا عامل جنگ عامل خون‌ریزی عامل تفرقه عامل چاپیدن و غارت کردن ملتها در طول تاریخ طولانی نه حالا در ظرف دهسال و بیست سال منفورترین چهره‌های یک چنین دولتی ملت ایران را متهم می‌کنند هر روز که می‌گذرد یک دشنامی یک اهانتی به ملت ایران می‌کنند، ملت ایران از این اهانتها جا نمی‌خورد ملت ایران با این توهینها و ناسزاها عقب‌نشینی نمی‌کند ملت ایران مورد ظلم قرار گرفته.»

 

تلویزیون رژیم سپس به‌ نقل از خلیفه ارتجاع افزود: «خامنه‌ای پیشنهاد مذاکره آمریکا را یک «فریب» خواندند و خاطرنشان کردند: دشمن وقتی نتوانسته با فشار به هدفش برسد، با تصور سادگی ملت ایران، پیشنهاد مذاکره می‌دهد و می‌گوید ملت ایران باید پیشرفت کند، البته این ملت حتماً پیشرفت خواهد کرد اما بدون شما و به‌شرطی که شما نزدیک نشوید.

 

تلویزیون رژیم افزود: رهبر انقلاب هدف اصلی پیشنهاد آمریکا برای مذاکره را «خلع سلاح ملت و حذف عوامل اقتدار ایران» خواندند و خاطرنشان کردند: آمریکایی‌ها اکنون با وحشت از عوامل اقتدار ملت ایران می‌ترسند، می‌ترسند جلو بیایند بنابراین می‌خواهند با مذاکره، این اسلحه و عامل اقتدار را از دست ایران بگیرند تا هر بلایی می‌خواهند سر ملت بیاورند.

اگر در مذاکرات حرف او را قبول کردی پدر ملت در می‌آید و اگر قبول نکردی همین فضاسازیهای سیاسی، تبلیغات و فشارها ادامه خواهد یافت.

 

خامنه‌ای گفت: نسبت به فساد درون قوه قضاییه سختگیری کنید علتش هم این است که این مسئول رفع فساد است اگر خودش فاسد شد گناه او نابخشودنی ست»

خامنه‌ای سپس در واکنش به نفرت عمومی از قضاییه آخوندی تحت عنوان «تهمت و بدگویی و تعرض به قوه قضاییه به‌ویژه در فضای بی‌در و دروازه مجازی» اشاره کرد و گفت: «فضاسازی و تهمت نباید در عزم و اراده و فعالیت‌ها تأثیر منفی بگذارد.تصویرسازی از قوه قضاییه در افکار عمومی بسیار مهم است و باید در این زمینه کاملاً مراقب و هوشیار بود».

 

ولی‌فقیه ارتجاع با فضیحت یکبار دیگر جیب خالی خود را با راهپیماییهای کساد ۲۲بهمن و روز قدس و حضور مضحک امت همیشه در صحنه در نمایشهای انتخاباتی رژیم پر کرد و پیشاپیش از شور و شوق شرکت‌کنندگان در انتخابات مجلس ارتجاع در اواخر امسال خبر داد.

تلویزیون رژیم در این باره گفت: رهبر انقلاب حضور همیشگی در راهپیماییهای ۲۲بهمن و روز جهانی قدس و همچنین شرکت در انتخابات متعدد را نشانه عزم و اراده تحسین‌برانگیز ملت دانستند و افزودند: در اواخر امسال نیز انتخابات داریم که معتقدم با وجود تردید افکنی برخی‌ها، مردم در آن انتخابات نیز با شور و شوق شرکت می‌کنند و عظمت خود را نشان می‌دهند.