728 x 90

دادگاه دانمارک یک مزدور وزارت اطلاعات را به‌جرم خدمات جاسوسی و تروریستی برای رژیم آخوندی به هفت سال زندان محکوم کرد

پلیس دانمارک
پلیس دانمارک

رویترز روز جمعه ۶تیر ۹۹ خبر داد که دادگاه دانمارک روز جمعه یک نروژی- ایرانی را به جرم جاسوسی برای اطلاعات رژیم ایران و مشارکت در توطئه قتل یک عرب ایرانی به هفت سال زندان محکوم کرد.

رویترز افزود: این مرد ۴۰ساله نروژی که اصل و نسب ایرانی دارد در اکتبر ۲۰۱۸ بعد از یک عملیات بزرگ پلیس دستگیر شد. در این عملیات دانمارک مرزهای بین‌المللی خود را موقتاً بست. دادگاه اسم این فرد را اعلام نکرده است.

این فرد خانه یک تبعیدی ایرانی و خیابان‌ها و جاده‌های اطراف این خانه را در دانمارک چندین روز تحت‌نظر داشته و عکسبرداری می‌کرده است.

دادگاه در حکم خود گفت: «دادگاه دریافت که این اطلاعات جمع‌آوری شده به شخصی که برای یک سرویس اطلاعاتی رژیم ایران کار می‌کند داده شد تا در طرح‌های این سرویس اطلاعاتی برای کشتن فرد تبعیدی مورد استفاده قرار گیرد».

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم در شورای ملی مقاومت ایران درباره دستگیری مأموران و ترفندهای اطلاعات آخوندی در آبان ماه گذشته اطلاعیه‌یی با عنوان ترفندهای اطلاعات بدنام آخوندها و سوابق مأمور دستگیر شده در دانمارک صادر کرد.