728 x 90

دادخواهی قتل‌عام شدگان ۶۷ - تظاهرات ایرانیان آزاده در استکهلم سوئد - ۲۸مهرماه

تظاهرات ایرانیان آزاده در استکهلم سوئد
تظاهرات ایرانیان آزاده در استکهلم سوئد

صبح امروز (۲۸مهرماه) دادگاه محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ ادامه یافت.

دادگاه استکهلم امروز به ادای شهادت بیژن ذوالفقاری از شاکیان پرونده و از شاهدان قتل‌عام ۶۷ اختصاص دارد.

بیژن ذوالفقاری در اظهارات خود، گوشه‌هایی از جنایتهای دژخیمان از جمله حمید نوری را بازگو کرد. وی گفت:من شاهد انتقال شماری از زندانیان مجاهد معروف به زندانیان مشهدی برای اعدام بودم.

بیژن ذوالفقاری در بخش دیگری از ادای شهادتش گفت: همه پاسداران در اعدام زندانیان مجاهد شرکت داشتند. خمینی دستور داده بود که همه پاسداران در این جنایت شریک باشند.

 

هموطنان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران، همزمان با دادگاه دژخیم حمید نوری در برابر این دادگاه دست به تظاهرات زدند.

گزارشات و تصاویر این تظاهرات را در این صفحه دنبال کنید:

 

در تجمع امروز هموطنان و خانواده شهدا در مقابل دادگاه دژخیم حمید نوری نحوه سربدار شدن شهدای قتل‌عام به نمایش گذاشته شد ۲۰اکتبر -۲۸ مهر

در تجمع امروز هموطنان و خانواده شهدا در مقابل دادگاه دژخیم حمید نوری نحوه سربدار شدن شهدای قتل‌عام به نمایش گذاشته شد ۲۰اکتبر -۲۸ مهر

هموطنان و خانواده شهدا در مقابل دادگاه دژخیم حمید نوری - 0

هموطنان و خانواده شهدا در مقابل دادگاه دژخیم حمید نوری - 1

هموطنان و خانواده شهدا در مقابل دادگاه دژخیم حمید نوری - 2

هموطنان و خانواده شهدا در مقابل دادگاه دژخیم حمید نوری - 3

هموطنان و خانواده شهدا در مقابل دادگاه دژخیم حمید نوری - 4

هموطنان و خانواده شهدا در مقابل دادگاه دژخیم حمید نوری - 5

هموطنان و خانواده شهدا در مقابل دادگاه دژخیم حمید نوری - 6

 

 

دادخواهی قتل‌عام شدگان ۶۷ - تظاهرات ایرانیان آزاده در استکهلم سوئد - ۲۸مهرماه

 

 

دادخواهی قتل‌عام شدگان ۶۷ - تظاهرات ایرانیان آزاده در استکهلم سوئد - ۲۸مهرماه

دادخواهی قتل‌عام شدگان ۶۷ - تظاهرات ایرانیان آزاده در استکهلم سوئد - ۲۸مهرماه

دادخواهی قتل‌عام شدگان ۶۷ - تظاهرات ایرانیان آزاده در استکهلم سوئد - ۲۸مهرماه

دادخواهی قتل‌عام شدگان ۶۷ - تظاهرات ایرانیان آزاده در استکهلم سوئد - ۲۸مهرماه دادخواهی قتل‌عام شدگان ۶۷ - تظاهرات ایرانیان آزاده در استکهلم سوئد - ۲۸مهرماه دادخواهی قتل‌عام شدگان ۶۷ - تظاهرات ایرانیان آزاده در استکهلم سوئد - ۲۸مهرماه

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات