728 x 90

خیز برداشتن سپاه و تبانی برای تصاحب صنایع اصلی خودروسازی کشور

قیام تا سرنگونی
قیام تا سرنگونی
  • پاسدار ایزدی با پاسدار حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه و عباس علی‌آبادی وزیر صنعت و معدن و تجارت برای تصاحب صنایع اصلی خودرو سازی کشور.
  • سپاه بر شرکت کروز چنگ انداخته است تا آن را به امپراتوری خود ضمیمه کند.
  • حسین فریدون برادر شیخ حسن روحانی رئیس‌جمهور قبلی رژیم از مدیران همین شرکت کروز برای پیش بردن کار آنها رشوه گرفته و دستگیر و زندانی شده بود.
  • نامه خیلی محرمانه پاسدار سرلشگر مصطفی ایزدی معاون امور راهبردی و اشراف در ستاد کل نیروهای مسلح به خامنه‌ای به تاریخ ۲۲مهر ۱۴۰۲ در مورد وضعیت نگران‌کننده واگذاری صنعت خودروی کشور.
  • نامه پاسدار سرلشکر ایزدی به خامنه‌ای: لازم است به کمک سایر قوا و نهادهای اطلاعاتی دست گروه‌های دارای سوء‌سابقه و سوء‌تفکر را کوتاه نموده و با انجام تغییرات لازم در سازمان گسترش ایران خودرو و سایپا، مدیرانی با اعتقاد و باور به خودرو سازی بر مبنای فناوری بومی، جایگزین شوند.
  • نامه محمدرضا سید نورانی رئیس شورا و مرکز ملی رقابت به وزیر صمت در مورد عضویت شرکت‌های وابسته به قطعه‌سازان در هیأت مدیره شرکت ایران خودرو.
  • نامه پاسدار سرلشگر مصطفی ایزدی به رئیسی: چگونه در شرایط فعلی قادریم ناجی خودرو سازی و صنایع وابسته بوده و بحران در این راستا را کنترل و مرتفع نماییم.
  • نامه مجدد پاسدار سرلشگر مصطفی ایزدی به رئیسی ۹شهریور ۱۴۰۲: منع واگذاری شرکت ایران خودرو به گروه کروز.
  • نامه مکرر خیلی محرمانه پاسدار سرلشگر مصطفی ایزدی معاون راهبردی ستاد کل قوای مسلح رژیم به رئیسی: تجدید نظر در روند کنونی واگذاری شرکت ایران خودرو.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/92192a80-694e-42ad-a651-f3986c176a59"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات