728 x 90

قیام تشنگان - شماره ۱۱

خیزش و تظاهرات در الیگودرز و شاهین شهر در همبستگی با مردم خوزستان در دومین هفته قیام تشنگان

شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

قیام تشنگان - شماره ۱۱

خیزش و تظاهرات در الیگودرز و شاهین‌شهر در همبستگی با مردم خوزستان در دومین هفته قیام تشنگان

تظاهرات در مقابل استانداری اهواز، الحایی اهواز و لالی و شهر حر

 

در حالی‌که قیام مردم خوزستان وارد دومین هفته خود شد شهرها و استانهای دیگر به حمایت از خوزستان بپا خاسته‌اند. پنجشنبه‌شب مردم و جوانان الیگودرز با روشن کردن آتش در میدان شهدا در مرکز شهر دست به تجمع زدند. مأموران سرکوبگر با پرتاب گاز اشک‌آور درصدد متفرق کردن جمعیت برآمدند. وقتی با مقاومت مردم مواجه شدند بسوی مردم آتش گشودند و شماری از مردم شهید و یا مجروح شدند. با این وجود جوانان شورشی با شعار «مرگ بر خامنه‌ای» و با جنگ و گریز و پرتاب سنگ نیروی انتظامی و یکان ویژه را عقب‌راندند. جنگ و گریز تا پاسی از شب ادامه داشت.

 

مردم شاهین شهر اصفهان نیز پنجشنبه در حمایت از قیام مردم خوزستان تجمع اعتراضی برپا کرده و شعار هیهات منا‌الذله و «خوزستان حمایت حمایت» سر دادند. مردم شهرک جونقان در چهارمحال و بختیاری در حمایت از مردم خوزستان تجمع نموده و با شعارهایی نظیر، «جانم فدای جای جای ایران، جانم فدای مردم تشنه خوزستان، جانم فدای مردم بی‌آب خوزستان، و جانم فدای مصدق فقید» حمایت خود را از قیام مردم خوزستان اعلام کردند.

 

پنج‌شنبه شب مردم شهر حّر از توابع دزفول، با آتش زدن لاستیک و بستن جاده اصلی شهر دست به تظاهرات زدند. جوانان منطقه الحایی (شمال اهواز) نیز در مسیر اهواز- شوش دست به تظاهرات زدند. جوانان شورشی در منطقه دغاغله اهواز پس از بستن جاده، به تظاهرات علیه بی‌آبی پرداختند. جمعی از زنان اهوازی با تجمع در مقابل استانداری دست به اعتراض زده و شعار می‌دادند «می‌خواستند ما را به ذلت بکشانند، ولی ما ذلیل نشدیم» و «خون و جانمان فدای کارون». همزمان جوانان شهر لالی (شمال خوزستان) با شعارهای «ما مردم خوزستان همه برعلیه ظلم بر می‌خیزیم» دست به تظاهرات زدند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

اول مرداد۱۴۰۰ (۲۳ژوئیه۲۰۲۱)

خیزش و تظاهرات در الیگودرز و شاهین شهر در همبستگی با مردم خوزستان در دومین هفته قیام تشنگان - 0
الیگودرز - قیام مردم و جوانان در حمایت از قیام خوزستان - ۳۱تیر۱۴۰۰


خیزش و تظاهرات در الیگودرز و شاهین شهر در همبستگی با مردم خوزستان در دومین هفته قیام تشنگان - 1
شاهین شهر - اجتماع مردم این شهر در حمایت از قیام تشنگان در خوزستان - ۳۱ تیر۱۴۰۰


خیزش و تظاهرات در الیگودرز و شاهین شهر در همبستگی با مردم خوزستان در دومین هفته قیام تشنگان - 2
شهرحّر- بستن جاده با روشن کردن آتش و تظاهرات در حمایت از قیام خوزستان - ۳۱تیر۱۴۰۰


خیزش و تظاهرات در الیگودرز و شاهین شهر در همبستگی با مردم خوزستان در دومین هفته قیام تشنگان - 3
اهواز (دغاغله) - تظاهرات مردم همزمان با بستن جاده در اعتراض به بی‌آبی - ۳۱تیر۱۴۰۰


خیزش و تظاهرات در الیگودرز و شاهین شهر در همبستگی با مردم خوزستان در دومین هفته قیام تشنگان - 4
لالی - تجمع اعتراضی در حمایت از قیام مردم خوزستان - ۳۱تیر۱۴۰۰


خیزش و تظاهرات در الیگودرز و شاهین شهر در همبستگی با مردم خوزستان در دومین هفته قیام تشنگان - 5

اهواز- تجمع اعتراضی زنان اهوازی علیه بی‌آبی و در حمایت از قیام مردم خوزستان - ۳۱تیر۱۴۰۰

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9742d4f2-698d-43cc-9b10-b654ea394b49"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات