728 x 90

خیزش سراوان- شماره ۱:

خیزش شجاعانه مردم سراوان و تصرف فرمانداری شهر جان باختن و مجروح شدن دهها تن از جوانان سراوان

شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

خیزش سراوان- شماره ۱

خیزش شجاعانه مردم سراوان و تصرف فرمانداری شهر

جان باختن و مجروح شدن دهها تن از جوانان سراوان

به‌دنبال درگیریهای روز گذشته مردم محروم سراوان با نیروهای سرکوبگر که به جان باختن و مجروح شدن دهها تن از سوخت‌بران و جوانان مردم شهر منجر شد، از صبح امروز سه‌شنبه ۵اسفند، به‌رغم حضور گسترده پاسداران و نیروهای امنیتی و انتظامی، مردم شهر دست به اعتراض زدند و خود را به فرمانداری سراوان رساندند. پاسداران جنایتکار برای متفرق کردن مردم به شلیک گلوله و پرتاب گاز اشک‌آور مبادرت کردند. اما مردم خشمگین به مقابله برخاستند و ساختمان فرمانداری را به تصرف درآوردند. گزارشها حاکی از کشته و مجروح شدن شمار بیشتری از مردم است.

جوانان شورشگر چند خودروی نیروی انتظامی را واژگون کرده و به آتش کشیدند و جاده مقابل پایگاه سپاه پاسداران را با به آتش کشیدن لاستیک، بستند. درگیری بین مردم و نیروهای سرکوبگر در نقاط مختلف شهر ادامه دارد و فضای شهر متشنج است.

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، جان‌باختگان سراوان را شهیدان راه آزادی خواند و برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع نمود. وی با درود به مردم قهرمان سراوان که در برابر ظلم و ستم و تبعیض دیکتاتوری دینی بپا خاسته‌اند، عموم جوانان شورشگر به‌ویژه در خطه سیستان و بلوچستان را به حمایت از مردم سراوان فراخواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۵ اسفند ۱۳۹۹ (۲۳ فوریه ۲۰۲۱)