728 x 90

قیام ایران-شماره ۱۹۸

خیزش مردم تهران با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور

خیزش مردم تهران با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور
خیزش مردم تهران با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور

غروب روز جمعه چهار راه ولی عصر و پارک دانشجو در تهران صحنه تظاهرات مردم و رویارویی آنان با نیروهای سرکوبگری بود که به آنان تهاجم کرده بودند.

در ولی عصر جوانان دلیر به‌رغم حضور گسترده نیروهای انتظامی و اطلاعاتی و لباس شخصی‌های جنایتکار با شعار مرگ بر دیکتاتور، ایرانی داد بزن، حقت را فریاد بزن؛ به تظاهرات پرداختند. آنها با فریادهای بی‌شرف بی‌شرف با مزدورانی که با حمله و هجوم به جمعیت درصدد پراکنده ساختن آنها و جلوگیری از گسترش اعتراضات بودند، مقابله کردند.

در پارک دانشجو بین جوانان معترض و آدمکشان لباس‌شخصی درگیری و جنگ و گریز رخ داد. مزدوران معترضان را به‌شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند و جوانان نیز به‌طور متقابل آنها را گو شمالی دادند.

پنجشنبه شب نیز نقاط مختلف تهران شاهد اعتراضات مردم به جان آمده و جوانان شجاع بود. در چهارراه ولیعصر و پارک دانشجو تظاهرات و درگیری با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، دشمن ما همین‌جاست دروغ می‌گن (می‌گویند) آمریکاست؛ توپ تانک فشفشه آخوند باید کشته شه (شود). در تئاتر شهر نیز حمله مزدوران به معترضان به درگیری کشیده شد. در قرچک زیباشهر تهران مردم با شعارهای ضدحکومتی به خیزش علیه نظام آخوندی برخاستند.

تظاهرات و اعتراضات مردمی علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران که از روز ۹مرداد شروع شد به شهرهای مختلف از جمله تهران، کرج، اشتهارد (استان البرز)، اصفهان، مشهد، شیراز، اهواز، اراک، شاهین شهر، نجف آباد، قهدریجان، کرمانشاه، همدان و اندیمشک گسترش یافته است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۲مرداد ۱۳۹۷(۳اوت ۲۰۱۸)

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/27d5e1e2-2508-4b4e-9101-2fa94f858214"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات