728 x 90

خودسوزی پرسنل نیروی هوایی پایگاه بوشهر گردان الکترونیک

بوشهر ، خودسوزی پرسنل الکترونیک 961210
بوشهر ، خودسوزی پرسنل الکترونیک 961210

 

یکی از پرسنل نیروی هوایی در پایگاه بوشهر از گردان الکترونیک که اقدام به خودسوزی کرده بود، روز یکشنبه  ششم اسفند ماه درگذشت. علت خودسوزی عبدالرسول فروتن پیگیری نشدن مطالبات و خواسته‌هایش بوده است.