728 x 90

خلاصه مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان در ۶۰ثانیه – پنجشنبه ۱۳بهمن ۱۴۰۱

صدوچهلمین روز قیام سراسری

۷رشته عملیات کانون‌های شورشی در اصفهان، ارومیه، اهواز، شوش، همدان و دزفول

تصویرنگاری از رهبری مقاومت در تبریز با شعار درود بر رجوی

انفجار قضاییه جلادان در شهرضا توسط کانون‌های شورشی قهرمان

تظاهرات گسترده شبانه جوانان دلیر و مسلح در خیابانهای آبدانان و پایین کشیدن مجسمه منحوس بسیج

تظاهرات شبانه جوانان دلیر در فولادشهر اصفهان و پردیس کرمانشاه

طنین شعارهای شبانه مرگ بر خامنه‌ای در مناطق مختلف تهران

به آتش کشیدن بنرهای دهه زجر در کرمانشاه و فریدون‌کنار

تجمع اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان

ادامه قیام سراسری

واشنگتن پست: با گذشت ۴ماه از قیام ایران، معترضان هنوز در خیابان‌ها هستند. مقامات هم‌چنان با خشونت و ارعاب پاسخ می‌دهند.

زلزله خوی

فاجعه انسانی در خوی در سرمای ۷درجه زیرصفر در پنجمین روز

تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران

سنای استرالیا به دولت این کشور توصیه کرد روابط دیپلماتیک خود را به حداقل برساند و سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5c4f45f1-2c20-4670-a506-e7f4510d3584"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات