728 x 90

خلاصه مهمترین اخبار ایران و جهان –یکشنبه ۸دی ۹۸

انتشار اسامی ۱۴شهید جدید قیام سراسری

سازمان مجاهدین خلق اسامی ۱۴شهید جدید قیام سراسری را منتشر کرد. تاکنون اسامی و مشخصات ۶۱۵شهید قیام منتشر شده است.

برگزاری تجمعهای اعتراضی در چند شهر

دانشجویان دانشگاه موسوم به بهشتی در تهران، کارگران شهرداری بروجرد و کارگران نی‌بر مجتمع نیشکر هفت‌تپه تجمع اعتراضی برگزار کردند. جمعی از حواله‌داران خودرو ساندرو نیز تجمع اعتراضی برگزار کردند.

افزایش سرسام‌آور قیمت ها

پس از ۳برابر شدن قیمت بنزین مرکز آمار رژیم ایران اعتراف کرد که ۳.۲درصد قیمت ها در آذر ماه افزایش یافته است. متوسط بهای خوراکیها و آشامیدنیها ۴.۲درصد و بهای سبزیجات ۳۲.۳درصد و هزینه حمل‌ و نقل ۱۴.۷درصد بالا رفته است.

برایان هوک: معترضان از مافیای فاسد دینی در ایران به ستوه آمده‌اند

برایان هوک: معترضان در سرتاسر ایران از این مافیای فاسد دینی، از نداشتن فرصتها و اقتصادی ناکارآمد و از انزوای دیپلماتیک خسته شده‌اند.