728 x 90

خطر شکل‌گیری «پیک ششم» و ورود اجتناب‌ناپذیر «لامبدا»

خطر پیک ششم در ایران
خطر پیک ششم در ایران

بخشی از «متخصصان اپیدمیولوژی» با هشدار به گستردگی شیوع کرونا اعلام کردند؛ پیک ششم در راه است و احتمال می‌دهند که آبانماه این پیک از راه برسد.

روزنامه حکومتی رسالت ۶مهر در مورد «شیوع سویه جدید «لامبدا» نوشت: این دام تازه، شیوع سویه جدید «لامبدا» است که رد آن در کشورهای همسایه پیدا شده و صاحب‌نظران از مدتها قبل در این باره به قدر کفایت هشدار داده‌اند و اکنون بیش از روزها و هفته‌های گذشته، خطر اوج‌گیری دوباره کرونا و شکل‌گیری «پیک ششم» به‌دلیل احتمال ورود سویه‌های جدید مطرح است.
گروهی از متخصصان اپیدمیولوژی هم‌چون مسعود یونسیان بر این باورند که اگر نتوانیم جمعیت واکسیناسیون را تا ۶۰درصد برسانیم، باید نگران پیک ششم باشیم.


این روزنامه حکومتی به‌نقل از هشدار متخصصان اپیدمیولوژی نوشت: می‌گویند زمان ورود پیک ششم قابل پیش‌بینی نیست و یونسیان پا را از این هم فراتر گذاشته و تأکید می‌کند، حتی این‌که لامبدا چه زمانی وارد شده و در کشور غالب می‌شود مشخص نیست، این مسأله بستگی به تحرکات جمعیتی بین‌المللی و میزان واکسیناسیون کشور‌های اطراف دارد لذا شرق و غرب ما وضعیت واکسیناسیون مناسبی ندارند و احتمالاً ورود لامبدا اجتناب‌ناپذیر است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات