728 x 90

خشونت مأموران سرکوبگر رژیم علیه خانواده زندانی سیاسی گلرخ ایرایی

زندانی سیاسی گلرخ ایرایی
زندانی سیاسی گلرخ ایرایی

زندانی سیاسی گلرخ ایرایی که به‌دلیل اعتصاب‌غذای طولانی بارها بیهوش شده است؛ هم‌اکنون در بیمارستان بقیهالله سپاه پاسداران بستری است. خانواده این زندانی سیاسی  روز جمعه ۱۷فروردین ۹۷؛ به این بیمارستان مراجعه کردند تا فرزند خود را ملاقات کنند، اما مأموران جنایتکار امنیتی با خشونت از ملاقات آنها جلوگیری کرده و این خانواده را مورد تهدید قرار دادند. مأموران حتی از پشت شیشه هم اجازه ندادند این خانواده  با فرزند خود ملاقات داشته باشند. زندانی سیاسی گلرخ ایرایی از زمانی که به هوش آمده، از زدن سرم امتناع کرده‌ است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/48787c88-8e17-4abd-9555-02ec6c411981"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات