728 x 90

خبرگزاری پاسداران: ۴۵۰ تا ۶۰۰هزار بیکار در تهران، یک انبار باروت

فقر و بیکاری در ایران
فقر و بیکاری در ایران

جواد حسینی یک کارشناس سیاسی رژیم در بررسی علل قیامهای مردم ایران پیش‌بینی کرد: در سال‌های اخیر نظام با یک روند اعتراضی مواجه بوده است، ما ناآرامی‌های سال۹۶ و ناآرامی‌های سال۹۷ و ۹۸ را داشتیم و احتمال ناآرامی در سال۹۹ هم وجود دارد.

این کارشناس رژیم تأکید کرد: برخی آمارها می‌گویند ما در تهران حدود ۴۵۰هزار تا ۶۰۰هزار نفر بیکارانی داریم که هیچ منبع درآمدی ندارند، این یعنی ما با یک انبار باروت در تهران مواجه هستیم و باید به آن توجه کنیم چون این افراد درصد زیادی از شورشهای اجتماعی که اتفاق می‌افتد را تشکیل می‌دهند.خبرگزاری سپاه پاسداران (فارس - ۱۵مرداد)