728 x 90

خبرگزاری فرانسه: معترضان در میدان تحریر بغداد با لنگه کفش به عکس خامنه‌ای و قاسم سلیمانی ضربه می‌زنند

قیام کنندگان عراقی با لنگه کفش تصاویر خامنه‌ای و قاسم سلیمانی ضربه می‌زنند
قیام کنندگان عراقی با لنگه کفش تصاویر خامنه‌ای و قاسم سلیمانی ضربه می‌زنند

خبرگزاری فرانسه با عنوان «رژیم ایران نگران جنبش‌های مردمی در عراق و لبنان است زیرا نفوذ آن را تهدید می‌کند» نوشت:

با شعله‌ور شدن اعتراضات در عراق و لبنان و در میان نارضایتی گسترده از طبقه سیاسی در هر دو کشور، رژیم ایران نشانه‌هایی از نگرانی از جنبش‌های مردمی را نشان داده است چرا که کاهش نفوذ آن در این کشورها را به‌دنبال دارد.

رئیس‌جمهور لبنان، میشل عون، روز پنجشنبه ۹ آبان ۹۸ خواستار لغو سیستم فرقه‌گرایانه این کشور شد. این سیستم باعث می‌شد متحدان رژیم تهران در قدرت باشند.

در همان روز، برهم صالح، همتای عراقی عون نیز تلاش کرد تا جنبش مردمی که بغداد را به لرزه انداخته آرام کند، او به تظاهر کنندگان وعده انتخابات زود هنگام داد.

خبرگزاری فرانسه افزود: نکته قابل توجه، فیلمهایی است که از معترضان در میدان تحریر بغداد پخش می‌شود. آنها به عکس خامنه‌ای و قاسم سلیمانی (بد) نام با لنگه کفش ضربه می‌زنند.

خبرگزاری فرانسه به‌ نقل از یک کارشناس رژیم می‌گوید: رژیم تهران با توجه به سرمایه‌گذاری هنگفتی که برای نفوذ در عراق و لبنان کرده، تلاش می‌کند قدرت خود را در این دو کشور حفظ کند.

تظاهر کنندگان نارضایتی خود را از رژیم ایران با شعار رژیم ایران اخراج اخراج! بغداد آزاد! آزاد ابراز می‌کنند.

معترضان عراقی "بهوضوح" نشان داده‌اند که آنها فقط "خواسته‌های اقتصادی - اجتماعی" را دنبال نمی‌کنند - آنها می‌خواهند "از شر یک دولت دست‌نشانده توسط رژیم ایران خلاص شوند و رژیم ایران را از کشور خارج کنند."...

در زمانی که تحریم‌های آمریکا اثر فلج کننده‌ای داشته است، رژیم تهران هم‌چنین از گسترش اعتراضات به درون سرزمین خود نگران است....

برنارد هورکاد، یک کارشناس سیاسی در پاریس، می‌گوید: شباهتهایی بین خشمی که علیه سیستمهای سیاسی در عراق و لبنان بروز کرده با خشم مردم ایران از مشکلات اقتصادی و اجتماعی وجود دارد."