728 x 90

خبرگزاریهای فرانسه و لوموند: تظاهرات در پاریس علیه «کشتار» در ایران

تظاهرات ایرانیان در فرانسه در حمایت از قیام سراسری ایران
تظاهرات ایرانیان در فرانسه در حمایت از قیام سراسری ایران

خبرگزاری فرانسه ۲ دسامیر ۲۰۱۹ در گزارشی از تظاهرات ایرانیان آزاده در فرانسه نوشت: ایرانیان مقیم پاریس بعد ازظهر دوشنبه علیه «کشتار» در ایران تظاهرات کردند. به‌گفته مخالفان رژیم، سرکوب اعتراضات در این کشور صدها کشته به‌جای گذاشته است.

«رژیم وارد فاز جدیدی شده است:‌ دستور شلیک سیستماتیک به روی تظاهرکنندگان را صادر کرده است. این بی‌سابقه است. هیچگاه در تظاهرات چنین کشتاری نبوده است.» این اظهارات بهزاد نظیری، عضو شورای ملی مقاومت ایران، سازماندهنده تظاهرات، به خبرگزاری فرانسه است.

وی گفت: «رژیم ایران در تلاطم است. هر چه زمان جلوتر می‌رود، ارقام هشداردهنده‌تر می‌شوند: روز اول ۲۰۰کشته اعلام شده بود و امروز رقم به ۶۰۰کشته، ۴۰۰۰مجروح و ۱۲۰۰۰دستگیری رسیده است». وی این صحبت را در میان تجمعی از صدها ایرانی و هواداران، از جمله منتخبان فرانسوی، عنوان کرد که همگی پشت یک باندرول که روی آن نوشته بود «کشتار تظاهر کنندگان یک جنایت علیه بشریت است» گرد آمده بودند.

«جامعه بین‌المللی باید که بدون مماشات این را محکوم کند. بایستی به چشم فروپوشیدن خاتمه داد»، این را بهزاد نظیری شورای ملی مقاومت ایران اضافه کرد.

 

در این تظاهرات ژاک بوتو، شهردار منطقه۲ پاریس و عضو کمیته شهرداران فرانسه برای یک ایران دموکراتیک در سخنرانی خود گفت: «باید روشنگری در این مورد صورت بگیرد و فرانسه باید ابتکار فرستادن یک هیأت تحقیق به زندانهای ایران را به‌دست بگیرد». این همان فراخوانی است که کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک هم داده است. این کمیته دربرگیرنده نمایندگان مجلس فرانسه است که بنوبه خود از فراخوانی که شورای ملی مقاومت ایران برای تعیین یک هیأت تحقیق ملل ‌متحد «برای برآورد تعداد و وضعیت اشخاص کشته شده، مجروح و زندانی» به‌عمل آورده بود، حمایت کرده است.

 

  • لوموند: تظاهر کنندگان ایرانی و منتخبان فرانسوی در پاریس اعلام کردند کشتار تظاهرکنندگان در ایران جنایت علیه بشریت است

خبرگزاری لوموند نوشت: ایرانیان و حامیان آنها شامل شماری از منتخبان فرانسوی، بعد ازظهر دوشنبه در پاریس در اعتراض به "کشتار" در ایران دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان پشت بنری تجمع کرده بودند که بر آن نوشته شده بود: "کشتار تظاهر کنندگان یک جنایت علیه بشریت است".

بهزاد نظیری، به خبرگزاری فرانسه گفت: "جامعه بین‌الملل باید بدون مماشات [این کشتار را] محکوم کند. باید چشم فرو بستن [بر این اعمال] پایان یابد". "فرانسه باید ابتکار تشکیل یک هیأت تحقیق در زندانهای ایران را به دست گیرد" وی به این ترتیب به فراخوان کمیته پارلمانتر برای یک ایران دموکراتیک را بازتاب می‌داد که شماری از پارلمانترهای فرانسوی در آن عضویت دارند و از فراخوان شورای ملی مقاومت ایران به تشکیل یک هیأت سازمان ملل ‌متحد با هدف "ارزیابی‌شمار و وضعیت اشخاص مقتول، مجروح و زندانی" حمایت می‌کند،

لوموند به گزارش عفو بین‌الملل در مورد کشتار در ایران نیز اشاره کرد و نوشت: تنها در "شهریار" واقع در استان تهران دهها کشته ثبت شده است. مدیر تحقیقات "عفو" می‌گوید: "این بیلان هشدار دهنده دلیلی است دیگر بر این‌که نیروهای امنیتی رژیم ایران به یک کشتار هولناک مبادرت کرده‌اند".