728 x 90

خانم مریم رجوی لیست‌گذاری مدیر زندان اوین و منع صدور ویزا برای ۱۳تن قاتلان دکتر کاظم رجوی را یک گام ضروری بین‌المللی در مبارزه علیه تروریسم خواند

شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

خانم مریم رجوی:

لیست‌گذاری مدیر زندان اوین و منع صدور ویزا برای ۱۳تن قاتلان دکتر کاظم رجوی را یک گام ضروری بین‌المللی در مبارزه علیه تروریسم خواند که باید با حکم جلب و محاکمه و مجازات سردمداران رژیم و عاملان جنایت تکمیل شود.

خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، با استقبال از لیست‌گذاری مدیر شکنجه‌گاه اوین و منع صدور ویزا برای ۱۳تن قاتلان و خانواده قاتلان دکتر کاظم رجوی شهید بزرگ حقوق‌بشر از سوی وزیر خارجه آمریکا را یک گام ضروری بین‌المللی در مبارزه علیه سرکوب و تروریسم و هم‌چنین در راستای امنیت کشورهای اروپایی توصیف کرد که بایستی با حکم جلب و محاکمه و مجازات سردمداران رژیم و عاملان جنایت تکمیل شود.

خانم رجوی تأکید کرد سردمداران رژیم و مشخصاً علی خامنه‌ای، رهبر رژیم، علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت، علی‌اکبر ولایتی مشاور خامنه‌ای و وزیر خارجه وقت و حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت رژیم که آمران این جنایت در اردیبهشت ۱۳۶۹ در نزدیکی ژنو بودند باید در برابر عدالت قرار گیرند.

لیست‌گذاری و محاکمه و مجازات قاتلان دکتر کاظم رجوی شهید بزرگ حقوق‌بشر و آمران این جنایت آشکار علیه بشریت هم‌چنانکه بسیاری جنایتهای تروریستی دیگر در کشورهای اروپایی، سالهاست به تأخیر افتاده است. چیزی که باعث جری‌تر شدن این رژیم در خون‌ریزی و تروریسم در اروپا و دیگر نقاط جهان است.

در ۲۰مارس۲۰۰۶ قاضی تحقیق سوئیسی حکم جلب علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات ایران را به‌خاطر مشارکت در ترور صادر کرد. در حکم جلب علی فلاحیان آمده است: «اعدام کاظم رجوی با دقت تمام طراحی شده بود. تیم های کماندویی یکبار در اکتبر ۱۹۸۹، سپس در اواخر ژانویه و اوایل فوریه ۱۹۹۰ و نهایتاً از ۱۰ تا ۲۴آوریل ۱۹۹۰ به سوئیس آمده بودند... . تحقیقات روشن ساختند که ۱۳نفر در آماده‌سازی و انجام قتل همکاری داشتند. این سیزده نفر پاسپورتهای دیپلماتیک ایرانی داشتند که بر روی آنها عبارت «در مأموریت» نقش بسته بود. بعضی از این مدارک همزمان در یک روز در تهران صادر شده بودند... . همه پاسپورتهای دیپلماتیک ایرانی به دستور وزارتخانه تحت رهبری علی فلاحیان صادر شده بود و در هنگام بازگشت قاتلان به ایران در فرودگاه از آنها پس گرفته شد.همه پاسپورتهای این ۱۳نفر در کریم خان که خیابانی در تهران است، صادر شد. دو ساختمان در این خیابان، مقر بخشی از سرویسهای اطلاعات ایران یعنی وواک می‌باشد».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳۱مرداد۱۳۹۹ (۲۱ اوت ۲۰۲۰)