728 x 90

ایران: نمایش انتخابات، شماره ۱۰

خانم مریم رجوی: رژیم آخوندی پس از تأخیر طولانی و رقم سازیها و تقلبات نجومی به شکست اذعان می‌کند

شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران

گزارشهای رسیده از شعبه‌های رأی‌گیری در تهران و اهواز میزان مشارکت یک‌سوم سال ۹۴است

 

وزیر کشور آخوندها، پس از دو شبانه روز سردرگمی و رقمسازی و در حالی‌که اخبار تحریم سراسری نمایش انتخابات عالم‌گیر شده است، میزان شرکت در انتخابات را ۴۲درصد اعلام کرد. حتی همین آمار سراپا دروغ هم نسبت به آمار اعلام شده از سوی رژیم در سال ۱۳۹۴، یک‌سوم کاهش نشان می‌دهد. به همین خاطر، او ناگزیر به توجیه کسادی این نمایش بر آمد و گفت «شرایط سیاسی و مسائلی مثل سقوط هواپیما، حوادث آبان و دی را داشتیم و در این شرایط این میزان حضور و مشارکت مردم کاملاً قابل‌قبول است».

 

صبح امروز خامنه‌ای شخصاً به توجیه این شکست بزرگ پرداخت و گفت: «علیه شرکت مردم در انتخابات چه حجمی کار شد در فضای مجازی در دستگاه‌های گوناگون از هر عاملی که توانستند استفاده کردند... از یک ماه پیش از ۲ماه پیش این‌که انتخابات نیست این‌که انتخاب واقعی نیست این‌که شورای نگهبان چنین کرده... حالا آخری هم این بیماری شد یک بهانه. یعنی از کمترین فرصتی استفاده کردند نگذاشتند حتی چند ساعت هدر برود».

 

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران آمار اعلام شده از سوی رژیم آن هم با تأخیر طولانی و پس از رقمسازیهای و تناقضگویی‌های فضاحت‌بار را اعترافی ناگزیر به شکست نمایش انتخابات به روایت حکومتی توصیف کرد. وی افزود بیش از ۹۰درصد مردم با تحریم نمایش انتخابات به سرنگونی فاشیسم دینی حاکم بر ایران رأی دادند و از شعار کانون‌های شورشی در بارهٔ «رأی من سرنگونی» است استقبال کردند. این شکست بزرگ مخاصمات درونی و بن‌بست مرگبار رژیم را تشدید و روند سرنگونی آنرا به‌دست مردم و مقاومت ایران تسریع می‌کند.

 

آمار اعلامشده از سوی وزیر کشور آخوندها در حالیست که خبرگزاری سپاه پاسداران مشارکت در تهران را کمتر از ۲۰درصد اعلام کرد و بنا‌ به آمار وزارت کشور شمار آراء پاسدار قالیباف اولین نفر لیست تهران ۱۴درصد واجدان حق رأی است.

 

در روزهای گذشته خبرنگاران خارجی که در جریان انتخابات از ایران بازدید کرده‌اند، با این‌که صرفاً از شعبه‌های شلوغ مانند حسینه ارشاد دیدار کرده‌اند، از تحریم گسترده خبر دادند و به‌نقل از «مقامات مسئول» شمار شرکت‌کنندگان در تهران را ۱۵درصد و در کل کشور ۲۶درصد ذکر کردند.

 

بنا‌ به گزارشهای درونی وزارت کشور شمار تعرفه‌های مصرف شده در حسینه ارشاد حدود یک‌سوم سال ۱۳۹۴ بوده و درصد آرای باطله و سفید نسبت به دور قبل بسیار بیشتر بود. بر اساس گزارش مشابهی از شعبه مسجد جامع شهرک قدس کل آراء ماخوذه ۲۸۸ بوده یعنی حدود یک‌سوم انتخابات قبلی (۷۹۰) بوده است. در حوزه‌های دیگر تهران مانند مسجدالنبی، مسجد نظام مافی تهران، امامزاده صالح تجریش وضعیت مشابهی بوده است. گزارشهای واصله از اهواز به وزارت کشور هم نشان می‌دهد میزان تعرفه‌های مصرفشده در هر صندوق در اهواز به‌طور متوسط ۷۰درصد کمتر از سال ۱۳۹۴ بوده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۴اسفند ۱۳۹۸(۲۳فوریه ۲۰۲۰)