728 x 90

اطلاعات سپاه درصدد است با فرستادن یک هواپیمای اختصاصی روز چهارشنبه ۱۷ ژوئن آخوند جنایتکار غلامرضا منصوری را به تهران برگرداند

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران
کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران

سر برگ کمیسیون امنیت

فوری-غلامرضا منصوری

بامداد ۲۷خرداد

اطلاعات سپاه درصدد است با فرستادن یک هواپیمای اختصاصی

روز چهارشنبه ۱۷ژوئن آخوند جنایتکار غلامرضا منصوری را به تهران برگرداند

غروب دوشنبه شکایت زندانی سیاسی محمد هشیار امامی در بخارست ثبت شد

به قرار اطلاع سپاه پاسداران به تکاپو افتاده است با فرستادن یک هواپیمای اختصاصی به بخارست از طریق صوفیه (پایتخت بلغارستان) آخوند دژخیم غلامرضا منصوری را برای مصارف مورد نیاز آخوند رئیسی به تهران برگرداند. سپاه از چندی پیش درصدد جلب رضایت او برای بازگشت به ایران بوده و این موضوع در کلیپی که این دژخیم در ۱۹خرداد منتشر کرد آمده است.

به درخواست کمیسیون امنیت و ضدتروریسم از هموطنان برای شکایت از آخوند منصوری غروب دوشنبه ۲۶خرداد نخستین شکایت توسط زندانی سیاسی پیشین محمد هشیار امامی در نزد دادستان کل توسط خانم آندا ابیکیولسی (وکیل و مسئول انجمن دفاع از اشرف) به ثبت رسید. شکایت ضمیمه است و مفاد آن متعاقباً به اطلاع هموطنان خواهد رسید.

بعدازظهر دوشنبه ۲۶خرداد خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت اعلام کرد: رژیم آخوندها با بسیج دستگاههای سیاسی و اطلاعاتی‌اش از یک‌طرف می‌خواهد پرونده دکتر کاظم رجوی را ببندد، از طرف دیگر قاضی دژخیم غلامرضا منصوری را در ببرد و جلاد شکنجه‌گر حمید عباسی را برای تخطئه قربانی یعنی مجاهدین ”سرموضع“ و لوث کردن جنبش دادخواهی به کار بگیرد. اصل موضوع از میان برداشتن تنها جایگزین دموکراتیک به‌خاطر بقای رژیم است.

خانم رجوی افزود: مقاومت ایران با تمام توان توطئه‌های زنجیره‌یی دوران پایانی حکومت آخوندی را درهم می‌شکند. در پرونده ۱۷ژوئن نیز رژیم با ردیف کردن یک دوجین بریده مزدور و احسان نراقی تحت عنوان جامعه‌شناس و پژوهشگر و هم‌چنین شوالریاس تحت عنوان محقق و خبرنگار و چندین خانواده و مادر پیر و دلتنگ عمل می‌کرد و آنها ابزار کار رژیم برای سر بریدن مقاومت بودند. طرف جنگ برای مقاومت ایران، رژیم ولایت فقیه در تمامیت آن به‌ویژه گشتاپوی دینی و قضاییه جلادان و وزارت دیپلمات‌تروریستهاست.

خانم رجوی دوشنبه شب اعلام کرد بستن پرونده ترور دکتر کاظم رجوی که قرار بود روز ۱۷ژوئن صورت گیرد فعلاً تا ۳۱ژوئیه (۱۰ مرداد) به تعویق افتاده است اما کارزار در این باره ادامه دارد.

شورای ملی مقاومت

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم

۲۷ خرداد۹۹ (۱۶ ژوئن۲۰۲۰)

سند اطلاعیه کمیسیون امنیت