728 x 90

خانم مریم رجوی اعدام جنایتکارانهٔ روح‌الله زم را محکوم کرد

شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

خانم مریم رجوی اعدام جنایتکارانهٔ روح‌الله زم را محکوم کرد

مقاومت ایران خواهان محکومیت رژیم از سوی ملل متحد، اتحادیه اروپا به‌ویژه فرانسه است

فراخوان به تحریم و مجازات رژیم به‌خاطر نقض حقوق‌بشر و اعدامهای فراقضایی

خانم مریم رجوی اعدام جنایتکارانهٔ روح‌الله زم را محکوم کرد. مقاومت ایران خواهان محکومیت قاطع این جنایت توسط ملل متحد، اتحادیه اروپا به‌ویژه فرانسه می‌باشد. اعدام‌های خودسرانهٔ فراقضایی و نقض سیستماتیک حقوق‌بشر، تحریم و مجازات بین‌المللی رژیم آخوندها را می‌طلبد. نجات زندانیان محکوم به اعدام به‌ویژه زندانیان سیاسی یک ضرورت مبرم است.

رژیم در محاصره بحرانهای لاعلاج داخلی و بین‌المللی، درصدد است با این اعدامهای جنایتکارانه از مهره‌ها و باندهای درونی خودش مخصوصاً پس از ماجرای فخریزاده زهر چشم بگیرد و با ایجاد جو رعب و وحشت از قیام مردم ممانعت کند.کابوسی که پس از قیام آبان‌ماه ۹۸ فاشیسم دینی حاکم بر ایران را رها نمی‌کند. اما سرکوب و شکنجه و اعدام نمی‌تواند این رژیم پوسیده را از سقوط محتوم نجات دهد. خامنه‌ای و روحانی و رئیسی و دیگر سردمداران رژیم باید پاسخگوی یکایک قتل‌ها و جنایت‌هایشان باشند.

شایان یادآوری است هم‌چنانکه در بیانیه سالانهٔ شورای ملی مقاومت در مرداد ۱۳۹۸ آمده است، رژیم در اسفند۹۷ برای قدرتنمایی، ارتباطات اطلاعات آخوندی با «شبکه آمدنیوز» را در تلویزیون خود به نمایش گذاشت. اما اکنون فرصت را برای اعدام زم مغتنم شمرده که یک بازی ننگین و نیاز مفرط به زهر چشم گرفتن و حاکی از جنایت مضاعف است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۲آذر۱۳۹۹ (۱۲دسامبر۲۰۲۰)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4abb4460-92a9-46fc-be0e-1d7eb00c389c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات