728 x 90

خامنه‌ای و کابوس نا امنی

خامنه ای و کابوس ناامنی
خامنه ای و کابوس ناامنی

پاسدار زاکانی شهردار خامنه‌ای در تهران خبر از ایجاد ۵ قرارگاه سرکوب در تهران داد. پاسدار دلیری، سرکرده نیروی سرکوبگر انتظامی رژیم در کرمانشاه هم از «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» خبر داد که به‌صورت «مداوم در سطح محلات» شهرها اجرا می‌شود. درست در چنین شرایطی رسانه‌های حکومتی هر روز از کشف سلاح و مهمات خبر می‌دهند. این نشانه‌ها حاکی از رادیکالیزه شدن جامعه است. جامعهٔی که طی ۴سال گذشته چندین رشته قیام سراسری و آتشین را پشت سر گذاشته و نشان داده می‌تواند در کمتر از ۴۸ساعت بیش از هزار مرکز حکومتی و سپاه را به آتش بکشد و خاکستر کند.

در چنین جامعه‌ای آخوندها یا باید پاسخ مردم را بدهند و آزادی و رفاه را تأمین کنند؛ که نه می‌خواهند و نه به‌علت ماهیتشان می‌توانند، یا باید به افزایش سرکوب روی بیاورند. اما اگر با این اقدامات می‌شد از سرنگونی محتوم گریخت، پیش از آخوندها، شاه با گارد مجهز شاهنشاهی و گسیل تانکهای چیفتن و انواع تجهیزات به خیابان‌ها و محله‌ها، از سرنگونی جان سالم به‌در می‌برد! اما واقعیت چیزی دیگریست و به گفتهٔ ویکتور هوگو: «هیچ چیز قوی‌تر از آرمانی که زمان آن فرا رسیده باشد، نیست!».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/beb852ec-6dcb-4f1c-b474-5f0148668af7"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات