728 x 90

خامنه‌ای و جراحی منجر به مرگ

هیچ عمل جراحی ای بدون ریسک نیست! حال وقتی جراح مستأصل، شرایط نامساعد، بیمار بدحال و در آستانه‌ٔ مرگ و جراحی بسیار سنگینی در پیش باشد، نتیجه چه خواهد شد؟ قطعاً نتیجه‌ٔ چنین عمل جراحی ای مرگ بیمار است! این شرایط کنونی حکومت آخوندی است!

خامنه‌ای در بن‌بست است، او تنها راه گریز از سرنگونی را یک‌پایه کردن نظامش می‌داند؛ اما جز قاتل و جنایتکاری به‌نام آخوند رئیسی چیزی در چنته ندارد. خامنه‌ای برای گماشتن رئیسی بر مسند ریاست‌جمهوری نظامش باند مغلوب را قلع و قمع کرد. او حتی به باند خودش هم رحم نکرد و هر کسی که ممکن بود رقیبی برای رئیسی باشد را به تیغ جراحی سپرد؛ اما اکنون خون‌ریزی این جراحی امان نظامش را بریده است.

محمد صدر گفت: اصلاح‌طلبان خیلی جدی و با تمام نیرو تصمیم به مشارکت و فعال شدن در انتخابات داشتند.

رد کردن کاندیداهای آنها مثل آب سردی بود که بر بدن اصلاحات ریخته شد.

مهر علیزاده: رد صلاحیتهای کاندیدای یک جناح و از طرف دیگر چیدمانی که در خصوص کاندیداهای جناح دیگر صورت گرفت بر سرمای موجود بر انتخابات افزود.

زینب سلیمانی اعلام کرد که مسئولیت من در ستاد رئیسی کذب محض است و همان‌طور که گفته‌ام خانواده سلیمانی در انتخابات از هیچ کاندیدایی حمایت نخواهد کرد.

این مشتی بود از خروار.

این روزها تمام ارکان نظام ولایت فقیه به لرزه افتاده و هر روز خامنه‌ای از رسیدن به هدفی که برای آن تلاش می‌کرد دورتر و مأیوستر می‌شود.

آری با کمانی شکسته و تیری پوسیده هرگز نمی‌توان هدف را مورد اصابت قرار داد.