728 x 90

خامنه‌ای نسبت به مخالفتهای گسترده در دانشگاهها هشدار داد

خامنه ای ولی فقیه ارتجاع
خامنه ای ولی فقیه ارتجاع

خامنه‌ای در دیدار با شماری از مزدوران به‌اصطلاح دانشگاهی خود درباره مخالفتهای گسترده در دانشگاههای کشور در خصوص دعاوی مسخره‌اش راجع به پیشرفت علمی، اعتراف کرد و نسبت به دچار شدن مزدورانش به «یأس و ناامیدی» هشدار داد

خامنه‌ای گفت: یک جریان بددل و بدخواه که متأسفانه در داخل دانشگاهها نیز حضور دارد، اصل جهش علمی کشور را انکار و تلاش می‌کند با القاء این‌که هیچ اتفاق علمی مهمی رخ نداده، مردم را دچار تردید و نخبگان را ناامید کند، اما شما در مقابل این جریان هرگز مأیوس نشوید.

ولی‌فقیه ارتجاع در حالیکه به خود زنی در نقض برجام و ادامه طرح و برنامه بمب‌سازی و باجگیری اتمی مشغول است، به تکرار دجالبازیهای زنگ‌زده خود پرداخت و مدعی شد:

هیچ دلیلی ندارد که برای تولید و نگه‌داشت سلاحی که استفاده از آن مطلقاً حرام است، هزینه کنیم.