728 x 90

حمله کریمی قدوسی به آخوند روحانی در مجلس ارتجاع

کریمی قدوسی عضو مجلس ارتجاع
کریمی قدوسی عضو مجلس ارتجاع

در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳خرداد مجلس ارتجاع، کریمی قدسی به گوشه‌یی از دزدیهای نظام اعتراف و با حمله به آخوند روحانی گفت:

«در سال۹۶ پول ملی به‌شدت سقوط کرد، چرا پول ملی سقوط کرد؟ جناب آقای روحانی کتباً، شخصاً به رویت ما رسید، دستور داد به آقای سیف در ظرف سه سال سی و شش و یک دهم میلیارد [۳۶ میلیارد و ۱۰۰میلیون] دلار ارز خزانه آمد توی بازار، در اختیار کی قرار گرفت؟ در اختیار سه باند قاچاق ارز و کالا و مواد مخدر.

دومین اتفاق و نقطه‌عطف تاریک این دولت در اقتصاد فتنه بنزینی بود در حالی‌که همه ساله مجلس تصویب می‌کرد ۱۵ تا ۲۰درصد به حامل‌های انرژی قیمت را اضافه کن، نکردید، یک‌شبه آقای روحانی از خواب بلند شد دید قیمت بنزین شده ۳۵۰۰تومان و آن فاجعه در سطح کشور به‌وجود آمد».