728 x 90

حمله پاسدار رضایی به آخوند روحانی

پاسدار محسن رضایی
پاسدار محسن رضایی

پاسدار محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی در واکنش به آخوند شیاد روحانی که مهار کرونا و شکستن تحریم را ۲برنامه مهم دولت در ۱۰۰روز پایانی عنوان کرد در توئیتی نوشت: بازی با اعداد را تمام کنید. چه ۱۰۰روز چه یک ساعت کشور را از دور باطل دیپلوماسی کاغذی و امضا بازی به ضمانت خارج کنید (تلگرام خبرهای فوری رژیم - ۲۶ فروردین).