728 x 90

حمله قلبی زندانی سیاسی زهرا صفایی بر اثر افزایش فشار مسئولان زندان و عدم رسیدگی پزشکی به وی

زندان قرچک ورامین
زندان قرچک ورامین

زندانی سیاسی زهرا صفایی در زندان قرچک ورامین پس از اذیت و آزار مسئولان زندان در هفته گذشته، دچار حمله قلبی شده و به بهداری زندان منتقل گردید. او را پس از یک معاینه مختصر و دادن چند قرص به بند برگرداندند.

هفته گذشته رئیس بند زنان زندان قرچک ورامین به نام میرزایی و عسگری رئیس کارگاه از ۱۳تن از زندانیان عادی زندان قرچک ورامین نامه‌یی علیه زندانیان سیاسی و به‌طور خاص زهرا صفایی گرفتند.

در این نامه نوشته شده که زندانیان سیاسی و به‌طور ویژهای زهرا صفایی در مراجعه به کارگاه علیه نظام تبلیغ و صحبت‌های سیاسی می‌کنند. رئیس زندان با استناد به این نامه از رفت و آمد زندانیان سیاسی به کارگاه زندان جلوگیری کرده و در را به روی آنان بسته است.

زندانیان سیاسی در اعتراض به این توطئه و ایجاد محدودیت با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور و کوبیدن به در، دست به اعتراض زدند.

پس از صحبت زندانیان سیاسی با زندانیان امضاء کننده این نامه، مشخص شد که ۱۰تن از این زندانیان جدیدالورود بوده و اصلاً از متن نامه اطلاعی نداشتند. سه تن دیگر نیز از زهرا صفایی و دیگر زندانیان معذرت‌خواهی کرده و گفتند که زیر فشار رئیس بند این متن را امضا کرده‌اند.

روز بعد خانم زهرا صفایی ۵۸ساله، دچار ناراحتی قلبی شده و به بهداری زندان منتقل گردید.

خانم زهرا صفایی، متولد ۱۳۴۱، فرزند حسنعلی صفایی از بازاریان و تجار خوشنام تهران است. حسنعلی صفایی از زندانیان سیاسی زمان شاه بود که در سال۱۳۶۰ به اتهام هواداری از مجاهدین خلق در زندان اوین اعدام شد.

زندانی سیاسی زهرا صفایی همراه با دختر خود پرستو معینی در اسفندماه ۹۸ بازداشت شدند. آنها در سلول انفرادی ۲۰۹ اوین، ماهها مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفت.

او و دخترش در جریان بازجوییها برای انجام اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار گرفتند. هم‌چنین به دستور قاضی از دسترسی به وکیل انتخابی محروم شدند. اتهام وی همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران عنوان شده است.

آنها در فروردین‌ماه ۹۹ به زندان قرچک ورامین تبعید شدند. خانم زهرا صفایی بارها با تحریک مسئولان زندان از طرف زندانیان جرایم خشن مورد تهدید قتل قرار گرفته است.

شرایط در این زندان بسیار فجیع و امنیتی و غیرقابل تحمل است به‌طوری که در تیرماه ۹۹ یک دختر جوان در حمام زندان اقدام به خودکشی کرد.