728 x 90

حمله اعضای مجلس ارتجاع به آخوند روحانی: چاه وین آب ندارد

آخوند روحانی
آخوند روحانی

تعدادی از اعضای مجلس ارتجاع در جریان درگیریهای باندی در جلسه‌یی با عنوان وین نان نمی‌شود، سیاست‌های آخوند روحانی را مورد حمله قرار دادند. مالک شریعتی با اشاره به این‌که چاه وین آب ندارد، گفت: آنچه ما انتقاد داریم به دولت روحانی مربوط به رویکرد است، زیرا تدبیری که در ۸سال انجام شد در همه مسائل به بن‌بست خورد، چرا که در اوج رکود گفتند "از سختی‌ها عبور کردیم"، در بیماری کرونا هم گفتند"عبور کردیم" اما با افزایش تلفات مواجه بودیم. هم‌چنین در ابتدای دولت از رفع تحریم سخن گفتند که اکنون هم در ۱۰۰روز آخر با آن روبه‌رو هستیم. (تسنیم۱۹اردیبهشت)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/69ea15f3-4929-4528-91fc-e7e42ce1090a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات