728 x 90

حمله آخوند صدیقی به آخوند روحانی: به وعده‌های داده شده عمل نشد

آخوند صدیقی
آخوند صدیقی

آخوند صدیقی در خطبهٔ مجازی برای نمایش جمعه این هفته ۳۰آبان، ضمن حمله به آخوند روحانی به کسادی نمایشهای جمعه اعتراف کرد گفت:

«چه کردیم کدام ناشکری‌ها را کردیم که امروز جمعمان زیر قبه امام حسین جمع نیست، در نمازهای جمعه جمع نیست. در این بلاهای دنیوی بلای کرونایی، بلای معیشتی، بلای سو مدیریتها که به هیچ‌کدام از وعده‌هایی که در ارزان کردن اجناس در پایین آوردن قیمت پولهای خارجی بالا بردن پول ملی چه وعده‌ها داده شده بود به هیچ‌کدام وفا نشد

این نادانی بعضی از افرادی که در اقتصاد باید مراقبت می‌کردند چشمشان را به دشمن نمی‌دوختند باید از امکانات داخلی استفاده می‌کردند. هر چه گفتند داریم ارزان می‌کنیم هی هر روز. (تلویزیون شبکه۱ رژیم ۳۰آبان۹۹)