728 x 90

حمله آخوند سلیمی به روحانی: می‌گویند ما نگذاشتیم مردم در صف باشند، از قرنطینه بیرون بیایند

آخوند سلیمی عضو مجلس ارتجاع
آخوند سلیمی عضو مجلس ارتجاع

آخوند سلیمی عضو مجلس ارتجاع امروز سه‌شنبه ۲۳دی ماه با حمله به آخوند روحانی گفت: «بعضی‌ها می‌گویند که ما نگذاشتیم مردم در صف باشند ایشان را من دعوت می‌کنم صفهای روغن و چه و چه را ببینند می‌گویند یک جوری ما دلار را گران کردیم که مردم نفهمیدند حتماً ایشان خبر ندارد از تورم ۴۴درصدی»

وی سپس خطاب به آخوند روحانی گفت: رئیس‌جمهور از قرنطینه بیرون بیایند به داد مردم برسند کشور را مدیریت جدی بکنند» (خبرگزاری مجلس رژیم ۲۳دی۹۹).