728 x 90

حمایت از سیاست تحریم علیه رژیم ایران

وزارت خارجه آمریکا
وزارت خارجه آمریکا

دیوید لیDavid Lee، معاون هماهنگ‌کننده سیاسی در نمایندگی آمریکا در سازمان ملل در نشست غیررسمی شورای امنیت ملل متحد از سیاست تحریم علیه کشورها از جمله رژیم ایران حمایت کرد و گفت: آمریکا برای برخورد با تهدیدهای جدی برای منافع امنیت ملی و سیاست خارجی تحریم‌هایی اعمال می‌کند، از جمله برای جلوگیری از تهدیدات برای صلح، ثبات و امنیت بین‌المللی شامل مقابله با تروریسم، جلوگیری از گسترش سلاحهای هسته‌یی و متعارف، مهار کردن رژیمهای متجاوز و افراطی، و ترویج حسابرسی به‌خاطر نقض حقوق‌بشر و فساد. (سایت وزارت امور خارجهٔ آمریکا ۵آذر)