728 x 90

حمایت اکثریت نمایندگان مجمع عمومی ایالت کانتیکت آمریکا و اکثریت نمایندگان پارلمان ایالت نیدرزاکسن آلمان

مجمع عمومی ایالت کانتیکت آمریکا
مجمع عمومی ایالت کانتیکت آمریکا

مجمع عمومی ایالت کانتیکت آمریکا

حمایت از تلاش مردم ایران برای یک ایران آزاد

بیانیه اکثریت دو حزبی هر دو مجلس نمایندگان و سنای ایالت کانتیکت آمریکا

حمایت از قیام و مقاومت مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین از دولت و برنامه ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی

 

۸۵عضو از ۱۵۱عضو مجلس نمایندگان ایالت کانتیکت و ۲۲ سناتور از ۳۶ عضو سنای این ایالت اعلام کردند: ما در همبستگی با مردم ایران ایستاده‌ایم و از آرمانهای آنها برای یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین از دولت که به حقوق‌بشر و کرامت همه افراد احترام می‌گذارد حمایت می‌کنیم

مردم ایران از آزادیهای اساسی خود محروم شده‌اند بنابراین آنها دیکتاتوری سلطنتی و استبداد مذهبی را رد می‌کنند همان‌طور که در شعارهای اعتراضی آنها مشهود است

اکثریت سنا و مجلس نمایندگان ایالت کانتیکت: مردم آمریکا از تمایل مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک باجدایی دین از دولت پشتیبانی می‌کنند و این همبستگی توسط اکثریت اعضای کنگره آمریکا در قطعنامه ۱۰۰ با حمایت از برنامه۱۰ ماده‌یی خانم مریم رجوی برای آینده ایران ابراز شده است این برنامهٔ جفرسون‌گونه به‌درستی شایستهٔ حمایت هر آمریکایی است

اکثریت سنا و مجلس نمایندگان ایالت کانتیکت: ما به‌عنوان اعضای دو حزبی مجمع عمومی در ایالت کانتیکت از مردم ایران که در سالهای اخیر، به‌ویژه از سپتامبر ۲۰۲۲ شجاعانه برای حقوق و آزادیهای اساسی خود اعتراض کرده‌اند حمایت می‌کنیم

این اعتراضات ریشه در بیش از چهار دهه مقاومت سازمان‌یافته علیه دیکتاتوری حاکم بر ایران دارد که توسط زنانی که شکنجه، خشونت جنسیتی و مرگ را تحمل کرده‌اند رهبری می‌شود

رژیم ایران خودسرانه و وحشیانه اقلیتهای قومی و مذهبی از جمله کردهای ایرانی، بلوچ ها، عربها، مسیحیان، یهودیان، بهائیان، زرتشتیان و حتی مسلمانان سنی را سرکوب کرده و آنها را از حقوق اساسی انسانی خود محروم کرده و در بسیاری از موارد آنها را اعدام کرده است

 

پارلمان ایالت نیدرزاکسن آلمان

 

بیانیهٔ اکثریت پارلمان ایالت نیدرزاکسن آلمان

حمایت از قیام مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک و برنامهٔ ۱۰ماده‌یی شورای ملی مقاومت ایران

 

۲وزیر ایالتی، ۴تن از معاونان ریاست پارلمان نیدرزاکسن از احزاب مختلف

یک رئیس و دو تن از جانشینان رؤسای گروه‌های پارلمانی همراه با ۱۰ رئیس و معاون کمیسیونهای این پارلمان در میان امضاکنندگان این بیانیه هستند

 

بیانیهٔ اکثریت پارلمان ایالت نیدرزاکسن آلمان:

اعدامها در ایران را متوقف کنید از مردم ایران در مبارزه آنها برای یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین و دولت حمایت کنید

ما با مردم ایران و خواست آنها برای یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین و دولت اعلام همبستگی می‌کنیم

مردم ایران با شعارهای خود به‌صراحت اعلام کرده‌اند که هر گونه دیکتاتوری چه شاه و چه رژیم مذهبی حاکم و همکاری با هر یک از این دو را رد می‌کنند

ما از بیش از ۴دهه تلاش پیوسته و خستگی‌ناپذیر ائتلاف شورای ملی مقاومت ایران برای تغییر دموکراتیک قدردانی می‌کنیم و اعتقاد داریم که برنامهٔ ۱۰ماده‌یی این شورا شایستهٔ حمایت ما است

قیام شجاعانهٔ مردم ایران از یک‌سو ناشی از وضعیت انفجاری اجتماعی در ایران و از سوی دیگر ناشی از ۴دهه مقاومت سراسری در کشور است فقط در تابستان۱۳۶۷ بیش از ۳۰هزار زندانی سیاسی به‌صورت وحشیانه به‌قتل رسیدند

ما از جامعهٔ بین‌المللی می‌خواهیم از خواست مردم ایران برای تغییر حمایت کند و اقدامات قاطعی علیه رژیم حاکم بر ایران انجام دهد که شامل قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سیاه و حسابرسی از مقامات رژیم به‌خاطر جنایاتی است که علیه بشریت مرتکب شده‌اند

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c2571c21-a258-4654-8ae6-5872504872f3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات