728 x 90

حمایت‌های مردمی از مریم رجوی در شهرها- مریم عزیز تنها با توست که ایرانی آزاد و آباد داریم

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

شاهین شهر - کانون شورشی۶۰۰

مریم رجوی: خون ۱۵۰۰شهید آزادی عزم قیام و شورش در ایران را صد چندان کرده است

اصفهان

شهریار هستم از اصفهان و هدف همه ما آزادای ایرانه و حمایت می‌کنم از این گردهمایی برای مبارزه با آخوندهای مستکبر حاضرم حاضر حاضر حاضر

کرمانشاه

مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر رژیم آخوندی زنده باد آزادی برای سرنگونی این رژیم رژیم منحوس خامنه‌ای حاضر حاضر حاضر

چالوس

ایران مریم مریم ایران

اصفهان

مریم عزیز تنها با توست که ایرانی آزاد و آباد داریم کانون شورشی ۸۶۹

تهران

آزادی ایران با مریم رجوی / مریم رجوی مهر تابان ایران‌زمین / ایران فردا با مریم رجوی / ایران آزاد با مریم رجوی

خواهر مریم ایران منتظر شماست

اردبیل

دمکراسی آزادی با مریم رجوی / مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی زنده بادآزادی

تهران

می‌توان و باید ایران را آزاد کرد / سلام از تهران هستم کانون شورشی ۵۰۱شورشی آرزوی ما آزادی ایرانه / ایران رو پس می‌گیریم مرگ بر خامنه‌ای

کرج

مرگ بر اصل ولایت فقیه سلام بر آزادی درود بر رجوی حاضر حاضر حاضر / خواهر مریم ما در کنار شما ایستاده‌ایم و سرنگونی این رژیم را محقق می‌کنیم / ایران مریم آزادی

من از شهر شورشی کرج با شما اعلام همبستگی می‌کنم زنده باد آزادی عدالت پیروزی

شیراز

ایران مریم مریم ایران / مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی زنده باد آزادی

خواهر مریم ما در کنار شما ایستاده‌ایم و سرنگونی این رژیم را محقق می‌کنیم / ایران مریم آزادی

من از شهر شورشی کرج با شما اعلام همبستگی می‌کنم زنده باد آزادی عدالت پیروزی

اراک

ایران فردا با مریم رجوی