728 x 90

حسین داعی الاسلام: سرنگونی رژیم ایران به یک ضرورت بین‌المللی تبدیل شده است

حسین داعی الاسلام
حسین داعی الاسلام

روزنامه الوسط مصر8فروردین 97 مصاحبه‌یی با حسین داعی الاسلام ترتیب داده است. وی به استمرار قیام مردم ایران برای سرنگون کردن رژیم آخوندی پرداخته و می‌گوید‌:‌ سرنگونی این رژیم اکنون به یک ضرورت بین‌المللی تبدیل شده است

حسین داعی الاسلام گفت: این‌که ولیعهد عربستان سعودی  علی خامنه‌ای را به هیتلر تشبیه کرده است یک واقعیت است که بیانگر طینت فاشیستی رژیم آخوندی است.  دستیابی رژیم ایران به بمب اتمی به همان اندازه خطرناک است که  هیتلر به بمب اتمی دست می‌یافت.

حسین داعی الاسلام با اشاره به قیام چهارشنبه سوری  در ایران گفت: به‌رغم آماده باش کامل رژیم و  موج دستگیریهای گسترده، دهها شهر ایران شاهد اعتراضات گسترده بود. طی آن عکسهای خامنه‌ای و مراکز بسیج به آتش کشیده شد. همچنین تظاهر کنندگان شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر روحانی و مرگ بر بسیج و درود بر رجوی و زنده باد ارتش آزادیبخش ملی ایران را سر دادند. وی تأکید کرد این قیام ادامه دارد.

در رابطه با اقدامات آتی مقاومت ایران برای نجات مردم ایران از سیطره رژیم آخوندی، حسین داعی الاسلام تأکید کرد   نبرد مقاومت ایران با این رژیم نبرد بود و نبود است و شعارهای معترضان در ایران همان شعارهایی است که  مجاهدین خلق از دهه‌ها قبل آنها را سر می‌دادند. اما مهم این است که آنها از خیابان خارج نخواهند شد و از حقوق خود که در ضرورت سرنگونی این رژیم با همه گروهها و جناحها و جریانهایش خلاصه می‌شود کوتاه نخواهند آمد. وی افزود: مجاهدین خلق این جنبشها را بواسطه کانونهای شورشی یا هزار اشرف هدایت می‌کنند.

داعی الاسلام خاطرنشان ساخت   افکار عمومی غربی و عربی از تغییر در ایران حمایت می‌کند. سرنگونی فاشیسم دینی حاکم بر ایران تبدیل به یک ضرورت جهانی شده است چرا که این رژیم منبع تروریسم و جنگ فرقه‌یی و منبع بی‌ثباتی در منطقه و در جهان است. وی افزود:‌ مردم عرب و مسلمان این رژیم را به‌دلیل جنایتهایش علیه مردم سوریه و جنایاتش علیه صدها هزار نفر از فرزندان این مردم دشمن اول خود می‌دانند.