728 x 90

حرف رئیسی را باور کنیم یا حرف کف خیابان را؟

رئیسی جلاد: می‌خواهند زیبایی‌های کشور را بد جلوه بدهند و احیاناً ضعفها را بزرگ جلوه بدهند.

پس چه کسی صحبت از بانیان وضع موجود می‌کرد؟

آخوند منتجب‌نیا:

چند مرتبه رئیس جمهور اعلام می‌کند بانیان وضع موجود کانه که اول می‌پذیرد که وضع موجود وضع بحرانی‌ست کشور در آستانه سقوط هست

چرا خودیهای نظام از فساد و گرانی‌های افسارگسیخته حرف می‌زنند؟

احمد خاتمی: به جناب آقای رئیسی گفتم خلاصه به ما بگو چی میشه این گرانیهای افسارگسیخته بی‌پدر و مادر تا کی ادامه دارد؟

آخوند منتجب نیا : اقتصاددانها می‌گویند فساد الآن سیستمی شده بعضی‌ها نمی‌خواهند بپذیرند !

اینها حرف خودیهای نظام بود.

اما زیبایی‌های کشور را می‌توان در کف خیابان دید و شنید!

شعار مرگ بر رئیسی...

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f363d5d0-0a5d-4f85-86e3-eb72813522d5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات