728 x 90

جیمز کلورلی: ما عناصری از قوه قضاییه را که آشکارا از اختیارات خود سوء‌استفاده کرده‌اند، تحریم کرده‌ایم

جیمز کلورلی، وزیر خارجه انگلستان
جیمز کلورلی، وزیر خارجه انگلستان

جیمز کلورلی، وزیر خارجه انگلستان روز یکشنبه ۲۶شهریور طی مصاحبه‌ای با اسکای نیوز  درباره سالگرد قیام سراسری مردم ایران و هم‌چنین تحریم‌های انگلستان گفت:

ما در رابطه با افراد و نهادهایی که در سرکوب زنان در ایران دست داشته‌اند، مستقیماً اقدام کرده‌ایم. بنابراین ما سازمانی را که از نظر قانونی پیگیر و یا ادعای صلاحیت قانونی برای آزار و اذیت این زنان داشت، را تحریم کرده‌ایم.

ما عناصری از قوه قضاییه را که آشکارا از اختیارات خود سوء‌استفاده کرده‌اند، تحریم کرده‌ایم. نکته‌یی که من به آن اشاره کرده‌ام و آن را به‌گونه‌یی بیان کرده‌ام که معتقدم مستقیماً به گوش رهبری ایران می‌رسد، این است که اقدامات آنها توسط مردم ایران رد می‌شود. می‌دانید، مردم ایران، پیچیده، تحصیل کرده و در بسیاری از موارد بسیار، بسیار جهانی، با صدای بلند می‌گویند که سرکوب رژیم ایران را رد می‌کنند.

 ما باید درک کنیم که با رژیمی مانند تهران اهرمهای دیپلماتیک بین‌المللی سنتی را نداریم. که ممکن است با دولتهای دیگر داشته باشیم. اما ما به‌طور مستقیم به رهبری ایران و به‌طور گسترده‌تر در صحنه بین‌المللی کاملاً به صراحت گفته‌ایم که سرکوب آنها علیه زنان را کاملاً رد می‌کنیم و به اقدامات خود برای برجسته کردن آن و هم‌چنین اعمال تحریم‌ها، همان‌طور که گفتم، هم نهادها و هم افرادی که این را هدایت می‌کنند، ادامه خواهیم داد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3613392b-101f-4844-b4be-c208d17ffbb0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات