728 x 90

جیمز وولسی:‌ رژیم ایران دیکتاتوری بیرحم و مستبد و اصلی‌ترین حامی تروریسم در جهان است

جیمز وولسی رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا
جیمز وولسی رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا

جیمز وولسی رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا روز ۲۳مرداد۹۸طی مصاحبه‌یی با تلویزیون نیوزمکس رژیم ایران را یک رژیم بیرحم و مستبد و بزرگترین حامی تروریسم در جهان دانست.

جیمز وولسی گفت: «تحریکات فزاینده رژیم ایران، دزدی بزرگ دریایی بین‌المللی است که نیازمند قاطع بودن در برابر آن است تا مانند یک رژیم معقول رفتار کند».

وی افزود:‌«رژیم ایران با اجماع همه، اصلی‌ترین حامی تروریسم در جهان است. آنها مذاکره نمی‌فهمند، آنها پیشنهاد برای سازش نمی‌فهمند هیچ‌کدام از اینها در دنیای آنها جایی ندارد. آنها دیکتاتورهای بیرحم و مستبد هستند و ما باید با آنها بسیار قاطع باشیم. احتمالاً سالیان زمان می‌برد تا آنها را مجبور کنیم رفتاری مانند یک رژیم معقول داشته باشند... کاری که آنها با توقیف کشتی انگلستان و سایر کشتی‌ها انجام می‌دهند نوعی راهزنی دریایی است. ما مجبور بودیم در شروع قرن نوزدهم با دزدان دریایی وحشی بجنگیم».