728 x 90

جنگ‌وجدال بر سر پرداخت یارانه در باندهای ورشکسته حکومتی

جنگ‌وجدال بر سر پرداخت یارانه در باندهای ورشکسته حکومتی
جنگ‌وجدال بر سر پرداخت یارانه در باندهای ورشکسته حکومتی

پاسدار قالیباف رئیس مجلس ارتجاع قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را به رئیس‌جمهور رژیم ابلاغ کرد.

دولت آخوندی پیشاپیش این طرح را به‌خاطر فقدان تضمین بودجه غیرواقعی خوانده بود.

آخوند روحانی روز یکشنبه از طرح دولت برای پرداخت ۱۰۰هزار تومان برای یک‌سوم جمعیت، صحبت کرد که باند رقیب در مجلس رژیم آن را بسیار ناچیز دانست.

در وحشت از فوران اعتراضات مردم به ستوه آمده از گرانی و کرونا و بیکاری، باندهای حکومت ورشکسته آخوندها به جنگ‌ و جدال بر سر یارانه پرداخته و هر یک دیگری را به سیاست بازی و دروغگویی متهم می‌کنند.

این در حالیست که ولی‌فقیه ارتجاع اموال مردم را در بنیادهای غارتگر تحت امر خودش اندوخته و صرف سرکوب و تروریسم و جنگ‌افروزی می‌کند و حاضر نیست کمترین هزینه‌یی را به تأمین نیازهای زندگی مردم و زحمتکشان محروم کشور در شرایط کرونا اختصاص دهد. (ایرنا۲آذر)