728 x 90

جلوه‌ای از قربانگاه کرونای ولایت

در حالی که گورستانها از بیماران پر شده و بیمارستانها غوغاست، آخوند شیاد وقیحانه از جلوه‌های زیبای تخت‌های خالی و عبور از پیک می‌گوید: «همه اینها با همان زیبایی خالی مانده… تختهای بیمارستانی خود وزارت بهداشت و درمان هم خالی مانده یعنی آمار چند روز پیش وزیر ما این بود که ۱۳هزار تخت ما خالیست... در استانهای مختلف دوم فروردین سوم فروردین از پیک عبور کردند و شرایط نزولی آغاز شد».

وقاحت آن‌قدر زیاد است که نمکی، وزیر بهداشتش هم در هراس از نفرت عمومی، به او مارک غفلت و بی‌خیالی زد و گفت: «دچار بی‌خیالی و غفلت نشویم ما هنوز در مرحله مدیریت بیماری هستیم نه مهار و کنترل بیماری».

رئیس ستاد به‌اصطلاح مقابله با بیماری کرونا هم رودروی ادعای عبور از پیک روحانی گفت: «حداقل در شهر تهران که ما در حال حاضر در مورد این اپیدمی در تب و تاب این بیماری هستیم و در منحنی شتابان این بیماری در شهر تهران به‌سر می‌بریم».(تلویزیون حکومتی ـ ‌زالی ۱۳فروردین ۹۹)

هم‌چنین جمعی از اعضاء هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی در پاسخ به آخوند حیله‌گر نوشتند: «طبق گرارش ستاد، ۳روز قبل ۲۰۰۰نفر، دیروز ۲۵۰۰ و امروز ۳۰۰۰فرد مثبت به آمار کل اضافه شده، آیا وضع نسبت به چند روز قبل بهتر شده؟ آقای رئیس‌جمهور در نوع قرنطینه چینی تلفات اپیدمی کرونا در چین ۲/۵نفر به‌ازای هر یک میلیون جمعیت بود و در ایران تا این لحظه ۳۸وجود نازنین به‌ازای هر یک میلیون نفر جمعیت. یعنی ۱۵برابر چین. و واحد شمارش انسان است! ۱۵برابر بیشتر در واحد انسانی نتیجه تفکرات اشتباه».

تلویزیون حکومتی ـ ‌زالی ۱۳فروردین ۹۹: «من یک خبر تلخی باید امروز در خدمت شما بگویم... همه شهر تهران را ما آلوده کردیم».

این است اعتراف به آلودگی شهرها و بردن میلیونها وجود نازنین به قربا نگاه کرونای ولایت.