728 x 90

در جلسه روز جمعه شورای حقوق‌بشر در ژنو نمایندگان ۳۳کشور نقض فاحش حقوق‌بشر در ایران را محکوم کردند

جلسه شورای حقوق بشر در ژنو
جلسه شورای حقوق بشر در ژنو

نمایندگان آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، کانادا، ایرلند و آلبانی از جمله سخنرانانی بودند که از استمرار اعدامها در ایران به‌ویژه اعدام نوجوانان و هم‌چنین تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی و قومی و سرکوب زنان ابراز نگرانی کردند. برخی از این کشورها خواستار آزادی زندانیان سیاسی، روزنامه‌نگاران و وکلا در ایران گردیدند. شماری از این کشورها خواستار توقف شکنجه در ایران شدند.

نماینده آمریکا در شورای حقوق‌بشر گفت: رژیم ایران به طرز فاحشی حقوق‌بشر شهروندانش را نقض کرده است. وی از رژیم آخوندی خواست فوراً استفاده از شکنجه را پایان دهد و به گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل ‌متحد اجازه ورود به ایران را بدهد.

نماینده کانادا از نقض حقوق‌بشر در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف اعدام نوجوانان شد.

نماینده انگلستان در شورای حقوق‌بشر گفت: ما از تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی در ایران نگران هستیم.

نماینده فرانسه در شورای حقوق‌بشر خواستار توقف اعدام به‌ویژه اعدام نوجوانان در ایران شد.

نماینده آلمان ضمن محکوم کردن نقض حقوق‌بشر در ایران رژیم آخوندی را به توقف اعدام به‌ویژه اعدام نوجوانان فراخوان داد.

نماینده آلبانی خواستار توقف اعدام به‌خصوص اعدام نوجوانان در ایران شد و از رژیم آخوندی خواست کنوانسیون ممنوعیت شکنجه را تصویب کرده و با گزارشگر ویژه در مورد ایران همکاری کند و به همه آنها اجازه بازدید از ایران را بدهد.

نماینده ایرلند در شورای حقوق‌بشر گفت: ما هم‌چنان نگران اجرای حکم اعدام به‌ویژه اعدام زیر ۱۸سال در ایران هستیم.