728 x 90

جاوید رحمان: ما نباید با یک رژیم آدمکش مذاکره کنیم، باید از مردم ایران حمایت کنیم

جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق‌بشر در ایران
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق‌بشر در ایران

جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق‌بشر در ایران روز ۲۷شهریور در جلسه زیرکمیته حقوق بشر پارلمان اروپا طی سخنانی درباره سالگرد قیام در ایران گفت:
همان‌طور که رئیس اشاره کرد، از ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲، مردم شجاع ایران با بدترین اشکال نقض حقوق‌بشر مواجه بوده‌اند. اقلیتهای قومی و مذهبی هم‌چنان از آزار و اذیت، هدف قرار دادن و آزار سیستماتیک رنج می‌برند. زنان و دختران ایران با جدی‌ترین تعرض به حقوق اساسی بشر و کرامت انسانی هدف قرار می‌گیرند، گشت ارشاد، عامل ایجاد انزجار و خشم فراوان اخیراً برای مواجهه، بازداشت و آزار و اذیت زنان و دختران به کار گرفته شده است.
متأسفانه از سوی مقامات ایرانی پاسخ وحشیانه به این اعتراضات صورت گرفته است. تخمین زده می‌شود که استفاده از نیروی کشنده توسط نیروهای امنیتی منجر به کشته شدن حداقل ۵۳۷نفر از جمله حداقل ۶۸ کودک شده است.
باید تصمیم بگیریم، آیا حقوق‌بشر را در اولویت قرار می‌دهیم یا بر اساس نوعی راه‌حل مذاکره شده با یک رژیم سرکوبگر، اقتدارگرا و دیکتاتوری که به نظر من مرتکب نقض فاحش قوانین حقوق‌بشر، از جمله جنایات علیه بشریت شده است کار می‌کنیم؟
بنابراین بسیار مهم است که این مجمع در ماه اوت تصمیم بگیرد که به دنیا بگوید، که به پارلمان اروپا بگوید که حقوق‌بشر باید در اولویت باشد. 

ما نباید هیچ معامله‌یی انجام دهیم. ما نباید با یک رژیم آدمکش مذاکره کنیم و بنابراین باید از مردم ایران حمایت کنیم.

و این به چندین موضوع دیگر از جمله موقعیت سپاه پاسداران مرتبط است.

اکنون این به تک‌تک کشورهای عضو و به پارلمان اروپا بستگی دارد که تصمیم بگیرند.

آنها همه شواهد را در دسترس دارند، هم‌چنین بسیاری از اشکال شواهد، شهادتها و اسناد دیگر برای آنها وجود دارد تا به ابعاد اعمال شنیع که توسط سپاه انجام شده و انجام می‌شود، پی ببرند.(سایت کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا ۲۷شهریور)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7d334226-c9d2-4f92-b0e0-27a071dc23c9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات