728 x 90

جان کربی: در برابر رفتار تهدیدآمیز رژیم ایران آماده خواهیم بود

جان کربی
جان کربی

جان کربی هماهنگ‌کننده شورای امنیت ملی در امور ارتباطات استراتژیک طی سخنانی که در سایت کاخ سفید (۵مرداد) درج شده است، در مورد سرنوشت مذاکرات برجام و تهدیدهای رژیم ایران در منطقه خاورمیانه گفت: «اول این‌که ما نسبت به این‌که رژیم ایران هرگز به توانمندی تسلیحات اتمی دست نیابد متعهدیم که این را پرزیدنت در سفر اخیر در خاورمیانه هم گفته است.
دوم این‌که پرزیدنت معتقد است که دیپلوماسی بهترین مسیر برای رسیدن به آن نتیجه است.
سوم این‌که پذیرش مذاکرات در مورد برجام جدیدی که کلاً تکمیل شده و اکنون روی میز است، برعهده ایران است که باید تصمیم بگیرد که آیا این توافق را می‌پذیرد یا نه. و آخرین موضوع ... اینکه ما هنوز امیدواریم که آنها از آن (برجام) تبعیت کنند. این فقط ما نیستیم شرکای اروپایی‌مان هم همین طور فکر می‌کنند ولی جدای از آن پرزیدنت تعهدی دارد که شما از او در این سفر شنیدید که گفت اطمینان پیدا می‌کند ما به‌دنبال منافع امنیت ملی‌مان در منطقه خواهیم بود و اطمینان پیدا می‌کند که ما دارای ظرفیت دفاع از خود و کمک به دفاع از شرکا و متحدانمان در برابر طیفی از رفتارهای تهدیدآمیز رژیم ایران خواهیم بود. توانمندی رو به رشد موشک بالستیک آنها هم‌چنان پیشرفت می‌کند. حمایت آنها از گروه‌های تروریستی و تهدیدی که در محیط دریانوردی ایجاد می‌کنند که تمامی اینها در جریان است و ما در قبال آماده بودن مسئولیت داریم و برای آن آماده خواهیم بود...

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/0ba22d92-17eb-4dc4-b157-3f9612072e6a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات