728 x 90

جان بولتون: اگر اپوزیسیون در ایران دست به تحرکات بزند، رژیم، خود را در قلمروی ناشناخته خواهد یافت

جان بولتون
جان بولتون

جان بولتون روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه درباره وضعیت بی‌ثبات رژیم ایران در حساب ایکس خود نوشت: اگر اپوزیسیون در ایران دست به تحرکات بزند، رژیم، خود را در قلمروی ناشناخته خواهد یافت.

مرگ رئیس‌جمهور ایران بی‌ثباتی و شکنندگی بیشتری را برای ایران به ارمغان می‌آورد. اگر اپوزیسیون در ایران دست به تحرکات بزند، رژیم، خود را در قلمروی ناشناخته خواهد یافت.
این یک تحول عظیم است. بدون رئیسی هیچ پشتیبانی برای جایگزینی نیست. این یک ریسک برای رژیم در وضعی بی‌ثبات است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/993c915b-c409-4df8-8791-f52244329a09"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات