728 x 90

جان باختن یک کولبر زحمتکش بر اثر شلیک پاسداران

صادق میرزایی از اهالی جوانرود
صادق میرزایی از اهالی جوانرود

پاسداران جنایتکار روز شنبه ۳۰ دی با شلیک مستقیم بسوی گروهی از کولبران زحمتکش در مرز نوسود، یکی از آنان را کشته و تعدادی دیگر را زخمی کردند.
بر اساس همین گزارش، صادق میرزایی از اهالی جوانرود بر اثر شلیک مستقیم پاسداران جان باخت. وی متأهل و دارای دو فرزند بود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a7c915be-b15d-4588-b755-b1f5666b56a9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات