728 x 90

جان باختن روزانه ۵۰تن در تصادف جاده‌یی در ایران تحت حاکمیت آخوندها

تصادف جاده‌یی در ایران
تصادف جاده‌یی در ایران

به اعتراف پاسدار کمال هادیانفر سرکرده پلیس راه رژیم، روزانه حدود ۵۰تن و هر ساعت ۲تن در تصادف جاده‌یی در ایران تحت حاکمیت آخوندها جان خود را از دست می‌دهند.

وی همچنین اعتراف کرد «وضعیت ما در تصادفاًت در دو سال گذشته خوب نبوده است. آمار فوتی‌ها در سال ۹۶با افزایش یک و دو دهم درصدی و در سال ۹۷هم با رشد یک و هفت دهم درصدی روبه‌رو بوده است.»