728 x 90

جان باختن دختر آبی و بحران و بن‌بست رژیم در سرکوب برای حفظ نظام

جان باختن دختر آبی و بحران در درون رژیم
جان باختن دختر آبی و بحران در درون رژیم

 

جان باختن سحر خدایاری بر اثر خودسوزی اعتراض به شش ماه حکم حبسش به بحران درونی رژیم تبدیل شده است.  علی مطهری عضو مجلس ارتجاع در نامه یی به دژخیم قضاییه رژیم آخوند جلاد ابراهیم رئیسی  به شکست سرکوب در نظام آخوندی اعتراف کرد و نوشت:‌خود بهتر می‌دانید که در بسیاری از موارد بدون توجه به میزان تاثیر جرم در جامعه و ضرورت مجازات، احکام سنگینی برای متهمان صادر می‌شود به طوری که جامعه قانع نمی‌شود و متهم یا مجرم در هاله‌ای از مظلومیت قرار می‌گیرد. این امر در متهمان سیاسی که متاسفانه آنها را متهمان امنیتی می‌نامند و در نتیجه مشمول قانون جرم سیاسی نمی‌شوند بیشتر قابل مشاهده است مثال روشن آن قضیه قتل ستار بهشتی در بازداشتگاه نیروی انتظامی است. او کارگری بود که به خاطر فقر خود و مادرش در وبلاگ شخصی خود انتقاد و احیاناً توهین به مقامات عالی کشور می‌کرد. او را بازداشت کردند و در اثر ضربات وارده فوت کرد. علت صدور این احکام، نوع بینش برخی بازجوها و قضات درباره حفظ نظام است که خیال می‌کنند با این احکام سنگین دیگران را می‌ترسانند و در نتیجه نظام حفظ می‌شود و حتی خیال می‌کنند محفوظ ماندن نظام تا امروز به دلیل این سخت‌گیری آنهاست،

باید نگاه این افراد به مقوله حفظ نظام تغییر کند و این که  برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای نمی‌شود استفاده کرد