728 x 90

جاست د نیوز ـ هزاران نفر برای حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران، در خیابانهای پاریس تظاهرات مسالمت‌آمیز داشتند

تظاهرات با شکوه ایرانیان آزاده در پاریس
تظاهرات با شکوه ایرانیان آزاده در پاریس

جاست د نیوز آمریکا روز ۱۱تیر ضمن انعکاس تظاهرات با شکوه ایرانیان آزاده در پاریس نوشت: هزاران نفر برای حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران، در خیابانهای پاریس تظاهرات مسالمت‌آمیز داشتند.

پنس به مقاومت ایران در پاریس پیوست و خواستار حکومتی دموکراتیک و غیراتمی با جدایی دین و دولت در ایران شد. اظهارات پنس در حالی بیان شد که هزاران نفر در خیابانهای پاریس از سازمان مجاهدین حمایت کردند.

مایک پنس، معاون رئیس‌جمهور قبلی در حالیکه، خواستار تغییر رژیم برای ایجاد یک دولت دموکراتیک و غیراتمی با جدایی و دولت در تهران است، دوباره از گروه مقاومت برتر ایران استقبال می‌کند. پنس یکی از شخصیتهای سرشناس جهانی بود که شنبه در بیستمین اجلاس سران ایران آزاد سخنرانی کرد و به حامیان مخالفان ایرانی که در گردهمایی پاریس بودند گفت که از حمایت مردم آمریکا برخوردارند.

جاست د نیوز افزود: هزاران نفر برای حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران، در خیابانهای پاریس تظاهرات مسالمت‌آمیز داشتند، در شرایطی که بقیه پایتخت فرانسه در میان شورشهای خشونت‌آمیز ناشی از تیراندازی پلیس در آتش می‌سوخت. مجاهدین خلق نیروی اصلی شورای ملی مقاومت ایران است که خود را یک دولت ایرانی در تبعید می‌بیند. آنها بر روی سرنگونی حکومت کنونی ایران ولی‌فقیه علی خامنه‌ای متمرکز شده‌اند...

پنس در این گردهمایی گفت: . من به‌نمایندگی از دهها میلیون آمریکایی، از هر دو حزب سیاسی و از هر طبقه اجتماعی صحبت می‌کنم، وقتی می‌گویم مردم آمریکا از هدف شما برای ایجاد یک جمهوری دموکراتیک و غیرهسته‌یی و مبتنی بر جدایی دین از دولت... حمایت می‌کنند... .

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/0ba27bb5-3e73-4e04-ba14-1165038ca85f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات