728 x 90

توئیت معاون سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا در مورد اولین سالگرد قیام آبان

کیل براون
کیل براون

روز یکشنبه ۲۵آبان کیل براون معاون سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا در مورد اولین سالگرد قیام آبان ۹۸ در توئیت خود نوشت: «سلطه ترور رژیم تا به امروز ادامه دارد. هزاران معترض هم‌چنان در زندان هستند جایی که آنها در معرض گرسنگی دادن، شلاق، شوک الکتریکی و سایر اقدامات شکنجه هستند. ما هرگز قربانیان رژیم را فراموش نخواهیم کرد».