728 x 90

توقف صادرات برنج، چای و شکر از هند به ایران

توقف صادرات هند به ایران
توقف صادرات هند به ایران

به گزارش خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه ۱۴اسفند، با تمام شدن داراییهای ایران به روپیه در نزد دو بانک هند، تجار این کشور صادرات خود به‌ویژه صادرات برنج، چای و شکر را به ایران متوقف کرده‌اند و از امضای قراردادهای جدید با این کشور خودداری می‌ورزند.

یک صادر کنندۀ هندی گفت که تجار هند از این پس از معامله با خریداران ایرانی پرهیز می‌کنند، چون طرف ایرانی با ماهها تأخیر بدهی‌های خود را می‌پردازد.

دارایی‌های رژیم ایران به روپیه در نزد دو بانک هندی که تسهیل‌کنندۀ تجارت با این کشور هستند، شدیداً کاهش یافته و صادر کنندگان هند مطمئن نیستند که خریداران ایرانی بتوانند به موقع بدهی‌های خود را بپردازند.

این در حالی است که رژیم ایران پیش از این یک قرارداد فروش نفت به روپیه و البته در ازای خرید مواد غذایی و کشاورزی از هند با این کشور امضا کرده بود، اما، با پایان یافتن دورۀ معافیت از تحریم‌های آمریکا، دهلی‌نو از ماه مه٢٠١٩ خرید نفت از رژیم ایران را متوقف کرد و همین باعث شد که داراییهای رژیم ایران به روپیه در بانک‌های هند تدریجاً به ته برسد.

صادرات هند به ایران در سال٢٠٢٠ بیش از ٤٢درصد کاهش یافت و به دو میلیارد و دویست میلیون دلار رسید. این کاهش در آغاز سال جاری به بیش از پنجاه درصد رسید.